اجتماع بزرگ سلام فرمانده با حضور حاج ابوذر روحی و سربازان دهه نودی در زنجان

1401/03/27

اجتماع بزرگ سلام فرمانده با حضور حاج ابوذر روحی و سربازان دهه نودی در زنجان


19/06/2022 01:03:30 ب.ظ

نویسنده: Admin