ورود به صفحه اخبار

جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان

1401/6/8

پنجاه و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان در حضور اصحاب رسانه برگزار شد ادامه

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا

1401/6/7

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا با دستور کار طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد. ادامه

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

1401/6/6

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا موضوع بررسی و حل مشکلات ورزشی شهر در سالن جلسات شورا برگزار شد. ادامه


عضای کمیسیون ها
کمیسیون عمران و محیط زیست شهری
کمیسیون نظارت و پیگیری
کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری
کمیسیون شهرسازی و معماری
کمیسیون ورزشی و سلامت
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
کمیسیون حمل نقل عمومی ترافیک و خدمات شهری
کمیسیون بودجه و امور حقوقی
کمیسیون مناسب سازی محیط شهری