کمیسیون حمل نقل عمومی ترافیک و خدمات شهری


سي امين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/06/21

سي‌امين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 8/6/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1-‌ بررسي نامه‌هاي ارجاع شده به كميسيون 2-‌ بازديد از تعدادي از پارك‌هاي واقع شده در محدوده شهرداري منطقه 3 با دعوت از مدير محترم منطقه در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و نهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/06/18

بيست و نهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 25/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از شهردار محترم و دستور كار پيگيري تصميمات جلسات قبلي در زمينه هاي مكانيابي و احداث پاركينگ شبانه خودروهاي سنگين، ساماندهي، نوسازي، توسعه و هوشمندسازي ناوگان حمل و نقل عمومي (تاكسي و اتوبوس)، احداث جايگاه سوخت در سازمان اتوبوسراني و بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و هشتمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/06/11

بيست و هشتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 11/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم و دعوت از معاونت محترم خدمات شهري و دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون و بازديد از مزار پايين و ميدان استقلال در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و هفتمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/06/08

بيست و هفتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 4/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون 2- ارائه گزارش توسط مدير عامل محترم سازمان بازيافت در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/05/21

بيست و ششمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 28/4/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور ساير اعضاي محترم با دستور كار 1- بررسي وضعيت سازمان ميادين ميوه و تره بار 2- نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و پنجمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/04/30

بيست و پنجمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 21/4/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري و بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و چهارمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/04/27

بيست و چهارمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 14/4/1395 رأس ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و همچنين دعوت از مديران محترم مناطق سه گانه شهرداري و سرپرست محترم سازمان پارك ها و فضاي سبز و با دستور كار بررسي وضعيت فضاهاي سبز و وسايل بازي پارك هاي سطح شهر زنجان در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و سومين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/04/13

بيست و سومين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 31/3/1395 ساعت 11:30 به رياست جناب آقاي دكتر دويران نايب رئيس محترم كميسيون و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و دومين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/03/24

بيست و دومين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 17/3/1395 ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم و با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيست و يكمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/03/22

بيست و يكمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 10/3/1395 ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير عامل محترم سازمان پارك ها و فضاي سبز و با دستور كار بررسي وضعيت توليد مراكز پرورش گل و گياه شهرداريهاي مناطق در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


بيستمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/03/18

بيستمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 3/3/1395 ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري و مشاور ايشان و با دستور كار 1- بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون 2- ارائه گزارش توسط جناب آقاي دكتر صفارزاده مشاور محترم ترافيكي معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك 3- بازديد از تقاطع خيابان جمهوري و شيخ فضل اله نوري، ميدان سپاه، ميدان مديريت، ميدان سعيديه در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


نوزدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/03/06

نوزدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 20/2/1395 رأس ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار نحوه مديريت ترافيك شهر زنجان در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


هجدمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/02/27

هجدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 13/2/1395 رأس ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي كميسيون و دعوت از معاونت محترمه حمل و نقل و. ترافيك و با دستور كار بررسي وضعيت ترافيكي و اقدامات انجام شده در محل سالن جلسات شورا برگزار گرديد. -- ادامه


هفدمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/02/25

هفدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 6/2/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير محترم منطقه 1، معاونت محترم خدمات شهري و مدير عامل محترم سازمان پارك ها و فضاي سبز و دستور كار بازديد از پارك هاي واقع شده در غرب شهر محدوده شهرداري منطقه 1 در محل سالن جلسات شورا برگزار گرديد. -- ادامه


شانزدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/02/08

شانزدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 30/1/1395 رأس ساعت 10:30 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير عامل محترم سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني زنجان با دستور كار بررسي وضعيت سازمان تاكسيراني در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


پانزدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/02/07

پانزدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 23/1/1395 رأس ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و مدير كل محترم اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت محترم خدمات شهري و با دستور كار بررسي نحوة ساماندهي وضعيت كارگران ساختماني فصلي شهر زنجان و نامه هاي ارجاع شده به كميسيون درمحل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


سيزدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/02/06

سيزدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 10/12/1394 ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير عامل محترم سازمان پاركها و فضاي سبز و رئيس محترم اداره زيباسازي و با دستور كار 1- بررسي برنامه هاي روز درختكاري 2- بررسي برنامه هاي اداره زيباسازي در ايام پايان سال در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


چهاردهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/02/06

چهاردهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخ 16/1/1395 ساعت 10 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار بررسي وضعيت پاكبانهاي محترم شهرداري زنجان و دعوت از معاونت محترم خدمات شهري در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


دوازدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/12/25

دوازدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري -- ادامه


دهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/12/01

دهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز سه شنبه مورخه 6/11/1394 ساعت 12:30 به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دستور كار بازديد از سازمان آتش نشاني تشكيل گرديد. -- ادامه


يازدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/12/01

يازدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 12/11/1394 ساعت 12ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دستور كار بازديد از سازمان آرامستان تشكيل گرديد. -- ادامه


نهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/11/12

نهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري -- ادامه


هشتمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/10/27

هشتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 21/10/1394 رأس ساعت 10 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با دعوت از مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني و معاونت محترمه حمل و نقل عمومي و ترافيك شهرداري و حضور اعضاي محترم كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/10/19

ششمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان روز دوشنبه مورخه 7/10/1394 ساعت 30/11 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار بررسي وضعيت سازمان هاي خدمات موتوري و اتوبوسراني تشكيل گرديد -- ادامه


هفتمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/10/19

هفتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 14/10/1394 با دستور كار هم انديشي در زمينه نحوه ساماندهي مشاغل مزاحم حمل و نقل و ترافيك شهري با دعوت از فرماندار محترم، رئيس مجمع امور صنفي، معاونت راهور، شهردار محترم و معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم تشكيل گرديد. -- ادامه