کمیسیون عمران و محیط زیست شهریجلسه كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر زنجان روز شنبه مورخ 19/10/94

1394/10/24

جلسه كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر زنجان روز شنبه مورخ 19/10/94 به رياست آقاي رزاق محمدي و با حضور اعضاي محترم كميسيون، شهردار و معاون محترم عمراني، مدير عامل و معاونين شركت آب و فاضلاب استان، مدير كل و معاونين اداره محيط زيست استان همچنين مدير كل ستاد بحران استانداري زنجان در خصوص بررسي و ارائه راهكار در زمينه مهار و كنترل آبهاي زيرسطحي در نقاط مختلف شهر برگزار گرديد. -- ادامه