کمیسیون فرهنگی و اجتماعی


يكصد و نوزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/06/21

يكصد و نوزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 31/5/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و هفدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/06/18

يكصد و هفدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 17/5/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون و بازديد از كانون فرهنگي مسجد قائم آل محمد (ص) كوي فرهنگ در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و پانزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/05/25

يكصد و پانزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 27/4/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و چهاردهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/05/21

يكصد و چهاردهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 20/4/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست آقاي افشارچي نايب رئيس محترم كميسيون و با حضور ساير اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و سيزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/04/30

يكصد و سيزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان بصورت تلفيقي با كميسيون ورزش و سلامت برياست جناب آقاي مهندس اميدي رياست محترم شورا در روز يكشنبه مورخه 13/4/1395 رأس ساعت 9:30 صبح در محل سالن جلسات شورا با حضور جناب آقاي مهندس يگانه و معاونين محترم اداري و مالي، فرهنگي و اجتماعي و مديران محترم مالي شهرداري و دستور كار 1- بررسي اختصاص كد درآمدي مشخص براي هزينه كرد ورزش و سلامت 2- طرح نامه هاي ارجاع شده به هر دو كميسيون تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و دوازدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/04/27

يكصد و دوازدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 6/4/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و يازدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/04/14

يكصد و يازدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 30/3/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و دهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/04/13

يكصد و دهمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 23/3/1395 رأس ساعت 9:30 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و دعوت از فرمانده محترم بسيج زنجان و شهردار محترم و معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري و دستور كار 1- تبيين و تشريح برنامه هاي فرهنگي و مردمي بسيج 2- بررسي نحوه راه اندازي موكب اربعين حسيني در شهرهاي مقدس كربلا و نجف 3- بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و نهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/03/24

يكصد و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 9/3/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري و اعضاي محترم هيأت مديره خانه هنرمندان استان زنجان جهت ارائه گزارش فعاليت در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و هشتمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/03/22

يكصد و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 26/2/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و هفتمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/03/18

يكصد و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 19/2/1395 ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- طرح نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران با حضور مدير كل محترم بنياد 2- طرح نامه بنياد ازدواج كوثر استان زنجان با حضور مدير عامل محترم بنياد 3- بازديد از كانون فرهنگي جرعه معرفت در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد ششمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/03/06

يكصد و ششمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 12/2/1395 ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از جناب آقاي دكتر صفوي و با دستور كار تبيين برنامه هاي معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي در ماه هاي رجب، شعبان و رمضان و بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد پنجمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/02/25

يكصد و پنجمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 5/2/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دستور كار 1- دعوت از اعضاي محترم هيئت مديره مؤسسه خيرية حمايت از بيماران كليوي 2- درخواست مساعدت مالي مسجد اسلاميه 3- درخواست كانون جرعه معرفت 4- درخواست اداره كل حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس 5- درخواست بنياد ازدواج كوثر زنجان 6- درخواست هيئت نورالزهرا(س) در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد چهارمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/02/08

يكصد و چهارمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 29/1/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيايي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير كل محترم اداره اوقاف و امور خيريه، ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، دارالقرآن كريم زنجان و اتحاديه مؤسسات قرآني و با دستور كار بررسي نحوة ترويج فرهنگ قرآني در شهر زنجان در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد وسومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/02/06

يكصد و سومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 22/1/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيايي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير كل محترم اداره اوقاف و امور خيريه و مدير محترم بنياد مهدي موعود (عج) در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد ودومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/01/23

يكصد و دومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 15/1/1395 ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيايي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترم خدمات شهري و مدير عامل سازمان اتوبوسراني و با دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصد و يكمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/01/14

يكصد و يكمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي -- ادامه


نود و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/12/01

نود ونهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 11/11/1394 ساعت 12 ظهر به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور اعضاي محترم كميسيون و دستور بازديد از مؤسسه حكمت مطهر تشكيل گرديد. -- ادامه


يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/12/01

يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 18/11/1394 ساعت 9:30 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور اعضاي محترم كميسيون و با دعوت از معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري و دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


نود و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/11/12

نود و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي -- ادامه


نود و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/10/27

نود و هفتمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 20/10/1394 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با دعوت از متوليان محترم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت (سپاه، ارتش، نيروي انتظامي، بنياد شهيد، اداره حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي و رئيس اداره املاك شهرداري) و با دستور كار بررسي نحوه ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت و حمايت از خانواده معزز شهدا متناسب با شأن و منزلت ايشان با حضور اعضاي محترم شورا در محل موزه شهدا تشكيل گرديد -- ادامه


نود و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/10/19

نود و پنجمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 6/10/1394 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با دعوت از معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري و حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- تبيين برنامه هاي پيش بيني شده معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري توسط جناب آقاي دكتر صفوي 2- بررسي برنامه هاي جامع قرآني دارالقرآن زنجان 3- طرح نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران استان زنجان در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


نود و ششمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/10/19

نود و ششمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 13/10/1394 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و دعوت از مدير كل محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران استان زنجان براي تبيين نحوه همكاري فرهنگي في مابين و با حضور اعضاي محترم كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد. -- ادامه


نود و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/10/11

نود و چهارمين جلسه تلفيق كميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي و ورزش و سلامت شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 29/9/94 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي مهندس اميدي و با دستور كار بررسي نحوه تعامل و همراهي با اداره ورزش و سلامت زنجان و با دعوت از جناب آقاي حسيني مدير كل محترم ورزش و جوانان و رؤساي محترم هيئت هاي ورزشي با حضور اعضاي محترم در محل سالن جلسات شورا برگزار گرديد. -- ادامه


نود و سومين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/10/04

نود و سومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخ 22/9/94 ساعت 12:30 ظهر به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- بررسي برنامه هاي جامع فعاليتهاي قرآني شهر زنجان 2- بررسي نامه رييس محترم شورا در خصوص جاري سازي مباني اقتصاد مقاومتي در حوزه شهري 3- بررسي درخواست مساعدت مالي كميته جشنواره دانش آموزي به مناسبت هفته پژوهش 4- بررسي درخواست مالي كانون ناشنوايان استان زنجان 5- بررسي درخواست مساعدت مالي مؤسسه حكمت مطهر 6- بررسي درخواست مساعدت مالي فاطمية مقدسة زنجان 7- بررسي درخواست مساعدت مالي براي برگزاري يادواره شهداي روستاي بلند پرچين در شهر زنجان 8- بررسي نامه شماره 1/545/زم مورخه 10/9/94 سپاه انصارالمهدي (عج) استان زنجان در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد. -- ادامه


درباره کمیسیون فرهنگی اجتماعی

1392/12/12

بر اساس ماده 1 قانون تشكيلات- وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور براي پيشبرد سريع برنامه هاي اقتصادي- عمراني- بهداشتي- فرهنگي- آموزشي و ساير امور رفاهي، از طريق همكاري مردم، باتوجه به مقتضيات محلي ادارة امور هر روستا- بخش- شهرستان و يا استان با نظارت شورائي بنام شوراي روستا- بخش- شهر- شهرستان صورت مي گيرد كه شهر زنجان هم از اين قاعده و قانون استثنا نمي باشد. -- ادامه