جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی

05/09/2022 10:41:02 ق.ظ

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی با دستور کار طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون برگزار شد.


ظهر روز 12 شهریور 1401 جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی به ریاست مهندس طالب و سایر اعضا همچنین معاونین محترم مالی و اقتصادی، شهرسازی و معماری، مدیران محترم درآمد، حقوقی، املاک و معاونین محترم مناطق 1و 2 و 3 در سالن جلسات شورا با دستور کار طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون برگزار شد.
در این جلسه در خصوص رضایت اهالی منطقه برای موضوعات تجاری شدن ساختمان های همسایگان، تخریب و نوسازی، شکایت اهالی در خصوص عدم رعایت اصول شهرسازی توسط سازندگان، حل مشکلات خلافی ساختمان ها جهت اخذ پایان کار در سنوات گذشته و شکایت کسبه از مسدود سازی کوچه بازار مسگرها مطرح و بررسی شد.


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها:

لینک خبر