نود و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/10/11
1/9/2016 10:11:52 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

نود و چهارمين جلسه تلفيق كميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي و ورزش و سلامت شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 29/9/94 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي مهندس اميدي و با دستور كار بررسي نحوه تعامل و همراهي با اداره ورزش و سلامت زنجان و با دعوت از جناب آقاي حسيني مدير كل محترم ورزش و جوانان و رؤساي محترم هيئت هاي ورزشي با حضور اعضاي محترم در محل سالن جلسات شورا برگزار گرديد.


نود و چهارمين جلسه تلفيق كميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي و ورزش و سلامت شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 29/9/94 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي مهندس اميدي و با دستور كار بررسي نحوه تعامل و همراهي با اداره ورزش و سلامت زنجان و با دعوت از جناب آقاي حسيني مدير كل محترم ورزش و جوانان و رؤساي محترم هيئت هاي ورزشي  با حضور اعضاي محترم در محل سالن جلسات شورا برگزار گرديد.

در ابتدا رئيس محترم شورا جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و عرض خير مقدم به مدعوين محترم فرمودند مجموعه مديريت شهري علاوه بر حوزه هاي عمراني، اقتصاد، شهرسازي در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي و ورزشي هم سياستگذاري انجام مي دهد. جلسه امروز جلسه تلفيق كميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي و ورزش و سلامت است و يك جلسه داخلي و غيرعلني به شماره مي آيد كه نتايج آن توسط روابط عمومي منتشر مي شود و انشاءالله خروجي اين جلسه در صحن علني مطرح و منجر به مصوباتي شود كه موجب بهبود وضعيت ورزش زنجان باشد. در ادامه از آقاي حسيني و رؤساي محترم هيأت ها خواستند گزارشي از وضعيت ورزش را به سمع و نظر اعضاي محترم برسانند.

سپس مدير كل محترم امور ورزش و جوانان گزارش جامعي از وضعيت ورزشي استان و نيازهاي جامعه ورزشي و پيشنهادات و درخواست هايي را در رابطه با نحوه كمك مديريت شهري به جامعه ورزشي بيان نموده و گفتند كه شورا و شهرداري بايد با نظر تخصصي كارشناسان و متولي اصلي ورزش استان به هيأت هاي ورزشي مساعدت مالي و از كمك مستقيم به هيأت هاي ورزشي پرهيز نمايد تا مديريت ورزشي استان در اين زمينه پاسخگو باشد. پس از اتمام سخنان آقاي حسيني رؤساي محترم هيأت هاي ورزشي يك به يك مسائل و مشكلات حوزه فعاليت متبوع خود را بيان نموده و خواستار حمايت مالي و معنوي مديريت شهري شدند و همچنين پيشنهاداتي را براي توسعه ورزش و افزايش شور و نشاط اجتماعي از جمله احداث باغ شهر، تجهيز پارك به زيرساختهاي ورزشي مانند پارك سيدني استراليا، پارك بوسان در كره جنوبي و استفاده از بسترهاي موجود شهري مثل سد گاوازنگ، سد حسن ابدال و ايجاد چمن براي ورزش هاي مفرح همچون بيسبال، بلينگ، بيليارد، فوتبال روي ميز مطرح نمودند و بعد از پايان صحبتهاي رؤساي محترم هيئت هاي ورزشي جناب آقاي مهندس يگانه ضمن تقدير و تشكر از متولي محترم ورزش استان و رؤساي محترم هيئت هاي ورزشي و اعضاي محترم حاضر در جلسه، گزارشي از وضعيت مالي شهرداري و اقدامات انجام شده در زمينه توسعه ورزش و ايجاد شور و نشاط اجتماعي در شهر زنجان و مشكلات و محدوديتهايي كه از طرف اداره بازرسي استان، فرمانداري، وزارت كشور و ساير

نهادهاي نظارتي، در رابطه با منع قانوني شهرداري براي مساعدت مالي به جامعه ورزشي اشاره نموده و گفتند كه شهرداري در گذشته بعنوان يك رابط از منابع ملّي كمك هاي را از طريق استانداري دريافت و با نظر استانداري براي ورزش هزينه مي كرد و الان هيچ كمكي در اين زمينه به شهرداري صورت نمي گيرد و بودجه شهرداري نيز بسيار كمتر از ميزان پيش بيني شده محقق گرديد. لذا دست مديريت شهري براي هزينه به هيئتهاي ورزشي بسته است علي  ايحال در صورتيكه شوراي محترم اسلامي شهر تكاليفي را پس از طي مراحل قانوني ابلاغ نمايد شهرداري آماده است بر اساس ميزان بودجه محقق شده به ورزش كمك نمايد.

در ادامه مجدداً مدير كل محترم سازمان ورزش و جوانان فرمودند شهرداري از چه محوري مي خواهد به جامعه ورزشي كمك كند اولاً اين را مشخص نمايد و همچنين خواستار رويكرد شورا و شهرداري به ورزش شده و از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تشكر نموده و خواستن دست شهردار را براي كمك به ورزش باز بگذارند.

سپس اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر ديدگاه هاي خود را پيرامون نحوة تعامل و همراهي با اداره ورزش و جوانان بيان نموده و به مشكلات مالي شهرداري در زمينه عدم تحقق بودجه مصوب و محدوديت هاي قانوني اشاره نمود و رئيس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي هم استماع نظرات رؤساي محترم هيئت هاي ورزشي استان زنجان براي شورا راه گشا ارزيابي و پيشنهاد دادند كميته اسپانسري براي توسعه ورزش شهر زنجان با حضور دستگاه هاي مرتبط و با محوريت شورا و شهرداري تشكيل شود و همچنين بند 6 ماده 71 قانون وظايف شوراهاي اسلامي شهر را براي حضار قرائت فرمودند. «تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري تفريحي ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط»

سپس جناب آقاي اصفهانيان به مشكلات جامعه ورزشي اشاره و فرمودند باتوجه به مشكلات قانوني براي كمك شهرداري به جامعه ورزشي، لذا از مسئولين خواستند كه سازمان ورزش شهرداري كه قبلاً در شورا مراحل قانوني را طي نموده تأسيس نمايند تا شهرداري از اين طريق بتواند به توسعه و تجهيز ورزش شهر كمك نمايد.

در ادامه جناب آقاي مهندس اميدي با جمع بندي مباحث مطرح شده اظهار داشتند واقعاً جدا از تزريق مستقيم منابع مالي هم مي شود برنامه هاي مشتركي را بين مديريت شهري با هيئت هاي ورزشي تعريف كرد و خروجي هاي خوبي از آن گرفت، مجموعه مديريت شهري بنا به مشكلاتي كه دارد مي تواند بخشي از كمك و مساعدت به حوزه ورزش قرار بگيرد.

نظر قطعي و رسمي شورا اين است و شورا اين اعلام آمادگي را دارد كه ميزبان دوستان باشد و در بخش هاي مختلف وارد

شده و كمك هايي براي توسعه حوزه ورزش داشته باشد. جدا از اينكه كميسيون ورزش و سلامت موضوع را جلو مي برد و انشاءالله سياست ها را انتقال خواهد داد من خواهشم اين است كه جلسه اختصاصي بصورت تلفيق كميسيون برنامه و بودجه و ورزش و سلامت در خدمت عزيزان باشيم براي سال بعد در زمينه تنظيم و تدوين بودجه راجع به كمك به حوزه ورزش و سلامت تصميم گيري شود. و با عنايت به اينكه عمر شورا به كمتر از دو دهه مي رسد لذا تازه شوراها توانسته اند ريل خود را در سطح جامعه پيدا بكنند ممكن است موضوعاتي مثل ورزش هنوز دورنما و روند و ريل گذاري مشخص نداشته باشد اگر بحث هاي اين چنيني پيش مي آيد واقعاً ناشي از نبود اين ريل و نبود يك برنامه مشخص است. بنابراين من اين جلسه را واقعاً به فال نيك مي گيرم هم اگر بتوانيم خروجي اين جلسه را يك ريل گذاري، يك تدوين چشم انداز، يك تدوين راهكار مشخص براي سالهاي آينده ببينيم بنظرم در واقع توانسته ايم اين نقش را ايفا كنيم و نهايتاً سعي ما اين است كه در خدمت هيأت هاي ورزشي باشيم.

پس از پايان صحبتهاي اعضاي محترم و بحث و بررسي مقرر گرديد :

1- جلسه تلفيق كميسيون هاي برنامه و بودجه و ورزش و سلامت تشكيل و در زمينه هاي كمك به توسعه ورزش و ايجاد شور و نشاط اجتماعي تصميم گيري شود.

2- مصوبات قبلي شورا در زمينه تأسيس سازمان ورزش و سلامت شهرداري پيگيري و اجرايي شود.

3- از نظرات رؤساي محترم هيأت هاي ورزشي در كميسيون هاي تخصصي شورا براي توسعه ورزش شهر و ترغيب و تشويق مردم براي ورزش كردن و ايجاد شور و نشاط اجتماعي و اميد به زندگي استفاده شود.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1614

/Page/11032/ نود و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي