ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/10/19
1/9/2016 10:11:52 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

ششمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان روز دوشنبه مورخه 7/10/1394 ساعت 30/11 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار بررسي وضعيت سازمان هاي خدمات موتوري و اتوبوسراني تشكيل گرديد


ششمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان روز دوشنبه مورخه 7/10/1394 ساعت 30/11 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار بررسي وضعيت سازمان هاي خدمات موتوري و اتوبوسراني تشكيل گرديد و در آخر جلسه از سازمان هاي ياده شده بازديد بعمل آمد.

در ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلواتي بر محمد و آل محمد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را درخصوص موضوعات مطروحه خواستار شدن.

سپس اعضاي محترم از سازمان خدمات موتوري شهرداري بازديد و از نزديك با نحوه آماده سازي ماشين آلات برف روبي آشنا شده و مديرعامل محترم سازمان نيز گزارش جامعي از عملكرد سازمان متبوع خويش به سمع و نظر اعضاي محترم شورا رسانند و در زمينه انتقال سازمان فوق به سازمان اتوبوسراني توضيحاتي را ارائه نمودند لذا اعضاي محترم جهت بازديد به سازمان اتوبوسراني اعزام و پس از بازديد و مشاهده امكانات سازمان اتوبوسراني و ارائه گزارش مديرعامل محترم و استماع صحبتهاي معاونت محترم خدمات شهري به اتفاق مديران عامل هر دو سازمان و معاونت خدمات شهري جلسه مجدداً تشكيل و پس از بررسي وضعيت هر دو سازمان تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

1- در رابطه با جابجايي سازمان خدمات موتوري به سازمان اتوبوسراني مقرر شد جلسه شوراي هر دو سازمان تشكيل و اين موضوع مطرح و امكان سنجي شود و تمام ابعاد در نظر گرفته و سپس اقدام گردد.

2- مقرر گرديد مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني تا انتهاي سال جاري نسبت به تعيين تكليف ميدل باس هاي سازمان اقدام نمايد.

3- مقرر گرديد مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني نسبت به تعيين تكليف اتوبوس هاي فرسوده (خواب) اقدام نمايد.

4- مقرر گرديد مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني نسبت به توسعه ناوگان در سال 1395 با پيش بيني در بودجه اقدام نمايد.

5- مقرر گرديد مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني نسبت به تشكيل جلسات منظم كميته انضباطي با تخلفات رانندگان اتوبوس برخورد قانوني و از ادامه فعاليت رانندگان داراي تخلف مكرر ممانعت نمايد.

6- مقرر گرديد مدير عامل سازمان اتوبوسراني نسبت به مهندسي خطوط اتوبوسراني شهر زنجان براي ارائه خدمات سرويس دهي بهينه به شهروندان محترم حداكثر تا پايان سالجاري اقدام نمايد.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1921

/Page/11035/ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري