جلسه كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر زنجان روز شنبه مورخ 19/10/94

1394/10/24
1/14/2016 12:09:34 PM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

جلسه كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر زنجان روز شنبه مورخ 19/10/94 به رياست آقاي رزاق محمدي و با حضور اعضاي محترم كميسيون، شهردار و معاون محترم عمراني، مدير عامل و معاونين شركت آب و فاضلاب استان، مدير كل و معاونين اداره محيط زيست استان همچنين مدير كل ستاد بحران استانداري زنجان در خصوص بررسي و ارائه راهكار در زمينه مهار و كنترل آبهاي زيرسطحي در نقاط مختلف شهر برگزار گرديد.


جلسه كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر زنجان روز شنبه مورخ 19/10/94 به رياست آقاي رزاق محمدي و با حضور اعضاي محترم كميسيون، شهردار و معاون محترم عمراني، مدير عامل و معاونين شركت آب و فاضلاب استان،  مدير كل و معاونين اداره محيط زيست استان همچنين مدير كل ستاد بحران استانداري زنجان در خصوص بررسي و ارائه راهكار در زمينه مهار و كنترل آبهاي زيرسطحي در نقاط مختلف شهر برگزار گرديد.

آقاي رزاق محمدي رياست كميسيون عمران هدف از تشكيل جلسه را مراجعات مكرر مردمي در بخشهاي مختلف شهر منجمله كوي سعيديه، ضلع جنوبي پارك رجائي، ميدان اصغريه، سعدي جنوبي، صدر جهان و... مبني بر بالا آمدن آب در منازل مسكوني آنان اشاره كرده و خواستار بررسي و رفع مشكل ساكنين شدند.

كه بر اساس نظرات مديران ارگانهاي مختلف، منشأ آبهاي زيرسطحي و چگونگي امكان مهار و كنترل آن كه در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت امكان پذير است مقرر گرديد كه مبناي كار همان صورتجلسه مورخ 5/3/94 كه در استانداري منعقد گرديده قرار گرفته كه بر اساس آن مقرر گرديده كه شهرداري با تأمين اعتبار 50 درصدي نسبت به طراحي و اجراي زهكش در نقا طمشخص شده اقدام نمايد.

شايان ذكر است 50 درصد اعتبار باقيانده از محل اعتبارات استاني (ستاد بحران) تأمين و نقطه نظرات فني از كارشناسان خبره سازمان آب منطقه اي اخذ گردد.


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1299

/Page/16042/جلسه كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر زنجان روز شنبه مورخ 19/10/94