نود و سومين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/10/04
1/16/2016 8:31:56 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

نود و سومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخ 22/9/94 ساعت 12:30 ظهر به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- بررسي برنامه هاي جامع فعاليتهاي قرآني شهر زنجان 2- بررسي نامه رييس محترم شورا در خصوص جاري سازي مباني اقتصاد مقاومتي در حوزه شهري 3- بررسي درخواست مساعدت مالي كميته جشنواره دانش آموزي به مناسبت هفته پژوهش 4- بررسي درخواست مالي كانون ناشنوايان استان زنجان 5- بررسي درخواست مساعدت مالي مؤسسه حكمت مطهر 6- بررسي درخواست مساعدت مالي فاطمية مقدسة زنجان 7- بررسي درخواست مساعدت مالي براي برگزاري يادواره شهداي روستاي بلند پرچين در شهر زنجان 8- بررسي نامه شماره 1/545/زم مورخه 10/9/94 سپاه انصارالمهدي (عج) استان زنجان در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد.


نود و سومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخ 22/9/94 ساعت 12:30 ظهر به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- بررسي برنامه هاي جامع فعاليتهاي قرآني شهر زنجان 2- بررسي نامه رييس محترم شورا در خصوص جاري سازي مباني اقتصاد مقاومتي در حوزه شهري 3- بررسي درخواست مساعدت مالي كميته جشنواره دانش آموزي به مناسبت هفته پژوهش 4- بررسي درخواست مالي كانون ناشنوايان استان زنجان 5- بررسي درخواست مساعدت مالي مؤسسه حكمت مطهر 6- بررسي درخواست مساعدت مالي فاطمية مقدسة زنجان 7- بررسي درخواست مساعدت مالي براي برگزاري يادواره شهداي روستاي بلند پرچين در شهر زنجان 8- بررسي نامه شماره 1/545/زم مورخه 10/9/94 سپاه انصارالمهدي (عج) استان زنجان در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلواتي بر محمد و آل محمد (ص) و عرض تبريك حلول ماه ربيع الاول به حضار محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در زمينه موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه :

1- نامه شماره 07/94/168 مورخه 27/7/94 مؤسسه دارالقرآن الكريم زنجان مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر و به پيشنهاد اعضاي محترم كميسيون مقرر گرديد جلسه اي با حضور همه مسئولين محترم مؤسسات قرآني تشكيل و در صورتيكه برنامه داشته باشند برنامه ها را دريافت و از بين برنامه هاي ارائه شده بهترين آن را انتخاب و با محوريت شهرداري زنجان اجرا شود.

دستور كار دوّم جلسه :

2- نامه شماره 4177 مورخه 4/9/1394 رئيس محترم شورا در خصوص جاري سازي مباني اقتصاد مقاومتي در حوزه شهري مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم كميسيون مقرر گرديد اولاً در تنظيم و تدوين بودجه سال 1395 موضوع اقتصاد مقاومتي لحاظ و ا ز جناب آقاي محسن رضايي دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تبيين اقتصاد مقاومتي براي اعضاي محترم شورا و مسئولين شهرداري توسط جناب آقاي رزاق محمدي دعوت به عمل آيد.

دستور كار سوّم جلسه :

3- نامه شماره 10178/5/94 مورخه 1/9/1394 بنياد نخبگان استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4134 مورخه 2/9/1394 در خصوص درخواست مشاركت در تأمين هزينه مالي به مبلغ 000/000/40 ريال براي 40 نفر و نفري 000/000/1 ريال مطرح و مقرر گرديد اولاً معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري در بنياد نخبگان استان زنجان عضو شوند و پژوهش هاي برتر مرتبط به شهرداري را بررسي و در صورت كاربردي بودن به مسئولين مربوطه ارائه نمايند و با مساعدت مالي به مبلغ 000/000/20 ريال از طريق ارسال لايحه از طرف شهرداري موافقت گرديد.

دستور كار چهارم جلسه :

4- نامه شماره 39256/ن مورخه 17/8/1394 كانون ناشنوايان استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 3899 مورخه 19/8/1394 مبني بر درخواست مساعدت مالي به مبلغ 000/000/50 ريال مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم كميسيون با پرداخت مبلغ مورد درخواست از طريق ارسال لايحه از طرف شهرداري موافقت گرديد.

دستور كار پنجم جلسه :

5- نامه شماره 787ب.م/05/93 مورخه 1/9/94 مؤسسه حكمت مطهر ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره4150 مورخه 3/9/1394 مبني بر درخواست مساعدت مالي مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم مقرر گرديد مسئول محترم مؤسسه براي ارائه عملكرد به جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا دعوت شود.

دستور كار ششم جلسه :

6- درخواست شماره 141/هـ مورخه 3/9/94 هيأت امناء محترم فاطمية مقدسة زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره4225 مورخه 7/9/1394 در زمينه مساعدت مالي مطرح و پس از بحث و بررسي با پرداخت مساعدت مالي به مبلغ 000/000/30 ريال از طريق ارسال لايحه از طرف شهرداري موافقت گرديد.

دستور كار هفتم جلسه :

7- نامه شماره 1481/243/94 مورخه 9/9/1394 شوراي اسلامي شهرستان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4277 مورخه 14/9/1394 در پاسخ به نامه شماره 3539/103/ش مورخه 28/7/94 در زمينه مساعدت مالي براي برگزاري

يادواره بزرگداشت شهداي روستاي بلندپرچين در شهرستان زنجان مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم كميسيون با عنايت به اينكه يادواره فوق در شهر زنجان برگزار خواهد شد لذا مقرر گرديد معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري تا مبلغ 000/000/30 ريال در قالب برنامه هاي مشاركتي اقدام نمايد.

دستور كار هشتم جلسه :

8- نامه شماره 1/545/زم مورخه 10/9/1394 سپاه انصار المهدي استان زنجان ضميمه نامه شماره 4350 مورخه 18/9/1394 رييس محترم شوراي اسلامي شهر زنجان مبني بر درخواست پشتيباني مالي و فكري براي تكميل اردوگاه اسكان زائرين كربلاي جنوب در شهر خرمشهر مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر با بازديد اعضاي محترم شورا از اردوگاه ياد شده موافقت گرديد.

نهايتاً جلسه با ذكر صلواتي بر محمّد و آل محمّد (ص) خاتمه پذيرفت.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1738

/Page/16043/ نود و سومين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي