يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1394/12/01
2/20/2016 7:28:46 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 18/11/1394 ساعت 9:30 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور اعضاي محترم كميسيون و با دعوت از معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري و دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 18/11/1394 ساعت 9:30 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور اعضاي محترم كميسيون و با دعوت از معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري و دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض خيرمقدم به مدعوين گرامي شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستوركار اوّل جلسـه :

1- نامه شماره 141/الف/م مورخ 21/10/1394 هيأت امناء محترم مسجد المهدي (عج) واقع در منطقه كوي قائم ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5209 مورخ 7/11/1394 مبني بر درخواست مساعدت مالي مطرح، پس از بررسي و تبادل نظر با مساعدت مالي مطابق روال ساير مساجد به مبلغ 000/000/30 ريال (سي ميليون ريال) از طريق ارسال لايحه از سوي شهرداري موافقت گرديد.

دستوركار دوّم جلسـه :

2- لايحه شماره 50246/1/94/ص مورخ 5/11/1394 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5170 مورخه 5/11/1394 در زمينه مساعدت مالي به مبلغ 000/000/100 ريال از محل ماده 17 رديف 41701 (كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص) به مجتمع آموزشي، نيكوكاري و توانبخشي رعد مطرح، پس از بحث و بررسي و تبادل نظر با كليات لايحه موافقت و مقرر گرديد بدواً تعداد افراد تحت پوشش مؤسسه مشخص و بر مبناي آن در مورد مبلغ در جلسه رسمي شورا اتخاذ تصميم شود.

دستوركار سوّم جلسـه :

3- نامه شماره 49506/1/94/ص مورخه 30/10/1394 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5090 مورخه 30/10/1394 در زمينه ارائه برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري مطرح و پس از ارائه گزارش تكميلي توسط معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري و بحث و بررسي پيرامون برنامه هاي اجرايي معاونت فرهنگي و اجتماعي مورد موافقت قرار گرفت.

دستوركار چهارم جلسـه :

4- بودجه فرهنگي و ورزشي پيشنهادي معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم با مبلغ پنج ميليارد تومان بصورت قطعي بدون در نظر گرفتن ميزان تحقق و يا عدم تحقق بودجه شهرداري به هر ميزان مورد موافقت قرار گرفت.

دستوركار پنجم جلسـه :

5- متن تفاهمنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران و كتابخانه هاي عمومي استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به        شماره هاي 5387- 5331 مورخه 18/11/94- 15/11/94 مطرح كه پس از بحث و بررسي مقرر گرديد بدواً تفاهمنامه هاي فوق براي بررسي و اعلام نظر به معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري ارسال و نتايج آن جهت اتخاذ تصميم به شورا ارسال شود.

 

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1695

/Page/17066/يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي