يكصد و يكمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/01/14
4/2/2016 12:20:06 PM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصد و يكمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي


يكصد و يكمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 16/12/1394 ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيايي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض تسليت به مناسبت ايام فاطميه شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستوركار اوّل جلسـه :

1- نامه شماره 55274/1/94/ص مورخه 5/12/1394 (مصوبات 46 جلسه شوراي نامگذاري معابر، ميادين و اماكن عمومي) ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5650 مورخ 5/12/1394 مطرح و پس از بحث و بررسي با بند 2 (نامگذاري كوچه هاي سيلاب 1 و 2) موافقت و با بند 4 با نامگذاري معبر پشت سازمان ميراث فرهنگي بابائيان بنام وركچي مخالفت و نام شهيد رمضان عدل بجاي وركچي پيشنهاد و با بند 6 - بن بست بخشي موافقت و با بند 8- (ميدان گاوازنگ) مخالفت و پيشنهاد شده ميدان فوق به نام شهيد والامقام منصور سودي نامگذاري و با بند 9- بنام كوچه شهيد نجم الدين موافقت گرديد.

دستوركار دوّم جلسـه :

2- نامه شماره 50009/1/94/ص مورخ 3/11/1394 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5141 مورخه 3/11/1394 در زمينه ارائه هرگونه پيشنهاد و انتقاد براي بهره برداري در چاپ دوم كتاب تاريخ شهر و شهرداران زنجان مطرح كه پس از بحث و بررسي مقرر گرديد چنانچه اعضاي محترم نظري در اين خصوص دارند به دبير كميسيون براي جمع بندي و ارسال به شهرداري ارائه نمايند.

دستوركار سوّم جلسـه :

3- نامه شماره 1124/ب/94 مورخه 26/11/1394 بنياد مهدي موعود (عج) استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5613 مورخه 2/12/1394 در خصوص درخواست مساعدت مالي، تجهيزاتي و يكدستگاه خودروي برون شهري مطرح كه پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد بدواً اعضاي محترم كميسيون از مؤسسه مذكور بازديد و سپس اتخاذ تصميم نمايند.

دستوركار چهارم جلسـه :

4- لايحه شماره 55275/1/94/ص مورخه 5/12/1394 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5651 مورخه 5/12/1394 در زمينه مساعدت مالي به مسجد المهدي (عج) واقع در كوي قائم به مبلغ 000/000/30 ريال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستوركار پنجم جلسـه :

5- نامه هيأت امناء محترم مسجد حسينيه واقع در اسلام آباد ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5712 مورخه 9/12/1394 در زمينه درخواست مساعدت مالي مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد در صورتي كه قبلاً پرداخت نشده باشد مساعدت شود.

دستوركار ششم جلسـه :

6- نامه شماره 103 مورخ 5/12/1394 هيأت امناء محترم مسجد حضرت مسلم بن عقيل (ع) ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 5718 مورخ 9/12/1394 در زمينه درخواست مساعدت مالي مطرح كه پس از بحث و بررسي با مساعدت مالي به مبلغ 000/000/30 ريال مطابق روال ساير مساجد مورد موافقت قرار گرفت.

دستوركار هفتم جلسـه :

7- نامه انجمن اولياء و مربيان مدارس استثنائي زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4658 مورخ 9/11/1394 در زمينه درخواست مساعدت مالي براي حل مشكلات و معضلات اياب و ذهاب دانش آموزان استثنائي مطرح كه پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم مقرر گرديد يكدستگاه ميدل باس متعلق به سازمان اتوبوسراني براي بهره برداري جهت سرويس دهي به دانش آموزان ياد شده در اختيار انجمن صدرالاشاره قرار داده شود.

دستوركار هشتم جلسـه :

8- نامه دبستان دخترانه شهيد رهبري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4952 مورخ 23/10/1394 در زمينه درخواست مساعدت مالي به مبلغ 5 ميليون تومان براي خريد دستگاه كپي مطرح كه پس از بررسي و تبادل نظر مورد موافقت قرار نگرفت.

در پايان جلسه جناب آقاي رزاق محمدي پيشنهاد دادند براي نامگذاري معابر شهري از طريق ايجاد كانال پيامك از شهروندان محترم نيز نظرخواهي شود.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1603

/Page/18082/يكصد و يكمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي