يكصد ودومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/01/23
4/11/2016 7:26:04 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصد و دومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 15/1/1395 ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيايي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترم خدمات شهري و مدير عامل سازمان اتوبوسراني و با دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


يكصد و دومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 15/1/1395 ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيايي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترم خدمات شهري و مدير عامل سازمان اتوبوسراني و با دستور كار بررسي نامه هاي رسيده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض تبريك سال نو و ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار و تأكيد فرمودند منبعد دستور كار جلسه تكثير و براي مطالعه و آمادگي قبلي به اعضاي محترم بصورت مكتوب ارسال شود.

دستوركار اوّل جلسـه :

1- نامه شماره 3128-113/ك/ن مورخ 8/12/1394 مدير كل محترم كتابخانه هاي عمومي استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 6009 مورخ 24/12/1394 مبني بر تعبيه كتابخانه در داخل اتوبوسهاي شهري مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر با اجراي اين طرح موافقت نگرديد.

دستوركار دوّم جلسـه :

2- نامه شماره 0008-110 مورخ 15/1/1395 اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش آموزان استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 27 مورخ 15/1/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي براي اجراي برنامه هاي اتحاديه در سطح مدارس زنجان مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد:

الف) براي اجراي برنامه هاي اتحاديه مبلغ ده ميليون تومان با ارسال لايحه از طرف شهرداري مساعدت شود.

ب) برنامه ريزي لازم در خصوص مناسبت هاي مختلف انجام و بصورت مشاركتي با معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري اجرا شود.

ج) اعضاي محترم شورا از محل اتحاديه بازديد نمايند.

دستوركار سوّم جلسـه :

3- اعضاي محترم كميسيون بر اساس تصميم اتخاذ شده در جلسه مورخه 16/12/1394 از محل بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج) استان زنجان بازديد و از نزديك با نحوه فعاليت بنياد مذكور آشنا شده و مقرر فرمودند مديريت محترم بنياد تصوير اساسنامه و برنامه هاي كاربردي بنياد را براي اتخاذ تصميم به دبير كميسيون ارائه و براي تبيين برنامه هاي خود در جلسه آينده كميسيون شركت نمايند.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1593

/Page/19088/يكصد ودومين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي