يكصد چهارمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/02/08
4/27/2016 1:20:05 PM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصد و چهارمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 29/1/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيايي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير كل محترم اداره اوقاف و امور خيريه، ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، دارالقرآن كريم زنجان و اتحاديه مؤسسات قرآني و با دستور كار بررسي نحوة ترويج فرهنگ قرآني در شهر زنجان در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


يكصد و چهارمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 29/1/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيايي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير كل محترم اداره اوقاف و امور خيريه، ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، دارالقرآن كريم زنجان و اتحاديه مؤسسات قرآني و با دستور كار بررسي نحوة ترويج فرهنگ قرآني در شهر زنجان در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض تبريك حلول ماه رجب و روز 29 فروردين سالروز ارتش جمهوري اسلامي ايران به دلاور مردان سلحشور ارتش و خير مقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوع جلسه خواستار شده و در ادامه لزوم ترويج فرهنگ قرآني را در جامعه براي مقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان نظام اسلامي ضروري دانسته و فرمودند مأنوس شدن با قرآن بهترين وسيله براي مقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان نظام و كاهش آسيب هاي اجتماعي مي باشد. لذا براي نتيجه گيري بهتر بايد دستگاه هاي متولي در اين رابطه با هماهنگي و همكاري با همديگر فعاليت نمايند تا از موازي كاريها جلوگيري شود.

سپس مدير كل محترم سازمان اوقاف و امور خيريه نيز از طرح اين موضوع در شوراي اسلامي شهر استقبال نموده و اين تعامل و هم افزايي را موجب تقويت و ارتقاء فرهنگ قرآني در شهر زنجان برشمرده و گزارش جامعي از فعاليت هاي اداره اوقاف در زمينه هاي برگزاري مسابقات قرآني به سمع و نظر اعضاي محترم حاضر در جلسه رسانند و  آمادگي اداره متبوع خويش را جهت همكاري در اين خصوص اعلام و طرحهايي در اين زمينه بشرح ذيل مطرح فرمودند:

1- بوستاني به نام بوستان قرآن در شهر زنجان ايجاد يا نامگذاري شود و همه فعالان قرآني در آنجا فعاليت نمايند.

2- مؤسسات قرآني در مساجد فعاليت نمايند.

3- به بطن جامعه توجه شود و شروع آموزش قرآن از طبقات ضعيف جامعه شروع شود.

4- تفسير قرآن در مساجد بصورت جدي انجام شود.

5- ستاد تفسير قرآن تشكيل شود.

6- تربيت مربي قرآني در اولويت متوليان امور قرآني قرار داشته باشد.

پس از اتمام صحبتهاي آقاي نيك نام، جناب آقاي رستمي ضمن موافقت با پيشنهاد بوستان قرآن فرمودند حوزه

روان شناسي و تبليغات با رفتارگرايي بهتر و مثمر ثمر خواهد بود بنابراين در مورد قرآن بيشتر بايد با تبليغات انگيزه هاي لازم ايجاد شود.پس از ايشان جناب آقاي رزاق محمدي بحث را ادامه داده و فرمودند قرآن مي تواند جامعه را از همه منكرات و تهاجم فرهنگ هرز غرب نجات دهد و اگر براي ترويج فرهنگ قرآن كمك نكنيم به قرآن جفا كرده ايم و هزينه براي قرآن هزينه نيست بلكه يك نوع سرمايه گذاري است. سپس جناب آقاي افشارچي عضو محترم كميسيون فرمودند مهمترين مركز فعاليت ديني مسجد مي باشد بنابراين همه متدين از مساجد بيرون آمدند و اگر مساجد رونق و نشاط نداشته باشد استمرار اين موضوع ميسور نخواهد شد لذا مؤسسات قرآني بايد برنامه هاي خود را در مساجد اجرا نمايند و اداره اوقاف و سازمان تبليغات همت كنند و مساجد را ساماندهي نمايند.

در ادامه جلسه جناب آقاي صفيلو نماينده محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به محسوس بودن تبليغات قرآن در سطح شهر توسط معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري اشاره نموده و با تشكيل ستاد تفسير قرآن و استمرار آموزش قرآن براي بي سوادان بصورت سنتي در مساجد را يادآور شدن و وجود 3 هزار نفر حافظ قرآن را نشأت گرفته از فعاليت مؤسسات قرآني برشمردند. پس از ايشان جناب آقاي حسيني نماينده محترم سازمان تبليغات و اتحاديه مؤسسات قرآني فضا و امكانات موجود در شهرداري براي ارتقاء و ترويج فرهنگ قرآني بسيار خوب توصيف و از شورا و شهرداري خواستن با تعامل بيشتر و بهتر از اين فضا استفاده شود و پيشنهاد دادند كه كارگروه برنامه هاي قرآني براي اين منظور در شهرداري تشكيل شود و از ظرفيت سراهاي محله استفاده شود.

نهايتاً رئيس محترم كميسيون با جمع بندي مباحث و پيشنهادات مطرح شده فرمودند تنها راه برون رفت از آسيب هاي اجتماعي ترويج فرهنگ قرآني در سطح جامعه مي باشد بنابراين بايد همه همت كنيم تا آحاد جامعه با قرآن مأنوس شوند. لذا پس از بحث و بررسي پيرامون موضوع جلسه تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:

1- يكي از بوستانهاي شهر به نام بوستان قرآن مزين شود.

2- ستاد تفاسير قرآن اداره اوقاف، ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي براي برگزاري كلاسهاي تفسير قرآن در مساجد تشكيل شود.

3- دستگاه هاي متولي آموزش قرآن برنامه هاي خود را با هماهنگي ساير متوليان انجام دهند تا از موازي كاري جلوگيري شود.

4- دستگاه هاي متولي نسبت به تربيت مربي قرآني همت نمايند.

5- مؤسسات قرآني براي آموزش قرآن از مساجد استفاده نمايند.

6- آموزش سنتي قرآن مساجد مطابق روال گذشته استمرار داشته باشد.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1613

/Page/19104/يكصد چهارمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي