يكصد و هفتمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/03/18
6/7/2016 9:29:22 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصد و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 19/2/1395 ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- طرح نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران با حضور مدير كل محترم بنياد 2- طرح نامه بنياد ازدواج كوثر استان زنجان با حضور مدير عامل محترم بنياد 3- بازديد از كانون فرهنگي جرعه معرفت در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


يكصد و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 19/2/1395 ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- طرح نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران با حضور مدير كل محترم بنياد 2- طرح نامه بنياد ازدواج كوثر استان زنجان با حضور مدير عامل محترم بنياد 3- بازديد از كانون فرهنگي جرعه معرفت در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم و تبريك حلول ماه مبارك شعبان و اعياد شعبانيه شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در زمينه موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسـه :

1- طرح نامه شماره 1819/820/140 مورخ 9/2/1395 بنياد شهيد و امور ايثارگران استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره532 مورخ 13/2/1395 مبني بر درخواست اجراي مراسم مشترك جشن بزرگ روز جانباز مطرح پس از استماع گزارش مدير كل محترم بنياد و بحث و بررسي و تبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد در قالب برنامه هاي مشترك معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي بر اساس تفاهمنامه اقدام گردد.

دستور كار دوّم جلسـه :

2- طرح نامه شماره 819/ب/14 مورخ 19/1/1395 بنياد ازدواج كوثر استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 119 مورخه 19/1/1395 مبني بر درخواست بازديد و همكاريهاي مشترك آموزشي، فرهنگي و اجتماعي مطرح و مدير عامل محترم بنياد گزارش جامعي از اقدامات و فعاليت هاي بنياد را به سمع و نظر اعضاي محترم كميسيون رساندند لذا پس از بحث و بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد تفاهمنامه ي في مابين شوراي اسلامي شهر زنجان، شهرداري و بنياد ازدواج كوثر استان زنجان براي انجام برنامه هاي مشترك جهت تحكيم بنيان خانواده و كاهش آسيب هاي اجتماعي منعقد گردد.

دستور كار سوّم جلسـه :

3- طرح نامه شماره 266/د/ك- 21/1/95 كانون جرعه معرفت ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 164 مورخ 21/1/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي براي برگزاري اردوي دانش آموزي مطرح و اعضاي محترم كميسيون از بنياد فوق بازديد و از نزديك برنامه هاي فرهنگي آن را مشاهده نمودند لذا پس از بررسي و تبادل نظر با پرداخت مبلغ 000/000/30 ريال مساعدت مالي از طريق ارسال لايحه از طرف شهرداري موافقت گرديد.

نهايتاً جلسه با ذكر صلواتي بر محمّد و آل محمّد (ص) خاتمه پذيرفت.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1559

/Page/21130/يكصد و هفتمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي