يكصد و هشتمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/03/22
6/11/2016 10:21:20 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصد و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 26/2/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


يكصد و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 26/2/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم و  دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص مباحث مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسـه :

1- نامه شماره 1918302/47 مورخه 18/2/1395 شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 669 مورخه 20/2/1395 در خصوص اولويت هاي سال 1395 ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد مراتب به معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري ارسال شود تا برنامه هاي تدوين شده را براي بررسي به شوراي اسلامي شهر منعكس نمايد و گرمخانه شهرداري را براي پذيرش و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي آماده و در خصوص پيشگيري از اعتياد به خانواده ها اطلاع رساني نمايند.

دستور كار دوّم جلسـه :

2- نامه شماره 1918300/47 مورخه 21/2/1395 شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 697 مورخه 21/2/1395 مبني بر درخواست جلسه هماهنگي با شوراي اسلامي شهر مطرح و مقرر گرديد پس از هماهنگيهاي لازم جلسه اي با محوريت كميسيون فرهنگي تشكيل شود.

دستور كار سوّم جلسـه :

3- نامه اداره اوقاف و امام جماعت محترم مسجد فاطمه الزهرا (س) واقع در منطقه سرجنگلداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 414 مورخه 7/2/1395 مبني بر درخواست مساعدت براي احداث مسجد مطرح و پس از مشاهده سوابق مكاتبات انجام شده و بحث و بررسي مقرر گرديد باتوجه به اسناد و مدارك موجود در پرونده شهرداري نسبت به تنظيم سند بنام مسجد فاطمه الزهرا (س) اقدام نمايد.

دستور كار چهارم جلسـه :

4- موضوع برنامه هاي جامع قرآني تشويق و ترغيب شهروندان محترم براي انس با قرآن مطرح كه پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد به جهت توسعه فرهنگ قرآني در سطح شهر زنجان كميتة مربوطه متشكل از نمايندگان دستگاه ها، شورا، شهرداري، اداره كل اوقاف، سازمان تبليغات، ارشاد اسلامي، سپاه و مؤسسات قرآني مربوطه و ديگر دستگاههاي فرهنگي تشكيل راهكارهاي علمي را با

محوريت مساجد ترسيم نمايند.

دستور كار پنجم جلسـه :

5- نامه هيأت امناء محترم مسجد باب الحوائج حضرت ابوالفضل (ع) واقع در منطقه الهيه و جانبازان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 618 مورخه 18/2/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي براي انجام جشن در اعياد شعبانيه مطرح و باتوجه به اينكه ايام اعياد شعبانيه سپري شده لذا مقرر گرديد بايگاني شود.

دستور كار ششم جلسـه :

6- نامه شماره 117-م مورخه 19/2/1395 مركز توانبخشي و آموزشي روزانه سالمندان مهرگان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 667 مورخه 20/2/1395 مبني بر درخواست اتوبوس براي اعزام 85 نفر از سالمندان تحت پوشش مركز ياد شده به اردوي زيارتي سياحتي شيراز مطرح و مقرر گرديد شهرداري نسبت به تأمين اتوبوس براي اعزام سالمندان اقدام نمايد.

دستور كار هفتم جلسـه :

7- نامه هيأت امناء محترم مسجد حيدريه ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 547 مورخه 14/2/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي مطرح و مقرر گرديد مطابق روال ساير مساجد از طريق ارسال لايحه از طرف شهرداري براي اجراي برنامه هاي فرهنگي و تربيتي به مبلغ 000/000/30 ريال اقدام شود.

دستور كار هشتم جلسـه :

8- نامه شماره 1/6/301/545/زم مورخه 1/9/1394 پايگاه 19بسيج و هيأت امناء محترم مسجد امام سجاد (ع) واقع در منطقه بيسيم خيابان دكتر آيت مبني بر درخواست يك عدد استند براي مسجد مطرح و مقرر گرديد شهرداري براي كليه مساجد يك عدد استند واگذار نمايد.

بر اساس پيشنهاد جناب آقاي راشاد و تأييد اعضاي محترم كميسيون مقرر گرديد معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي  شهرداري در جلسه آينده كميسيون حاضر و برنامه هاي معاونت در زمينه ماه مبارك رمضان شب هاي احياء، عيد فطر و تابستان را تشريح نمايد.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1577

/Page/21134/يكصد و هشتمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي