برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري شهرداري زنجان بررسي شد

1395/04/06
6/26/2016 3:46:26 PM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا با موضوع بررسي برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري شهرداري تا تاپان سال جاري در محل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري زنجان برگزار شد.


جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا با موضوع بررسي برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري شهرداري تا تاپان سال جاري در محل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در اين جلسه اعضاي شوراي اسلامي بر تسهيل روند اداري پروژه هاي سرمايه گذاري تأكيد نموده و خواستار تفويض اختيار بيشتر به سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري شدند.


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 2906

/Page/21146/برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري شهرداري زنجان بررسي شد