يكصد و يازدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/04/14
7/4/2016 11:52:54 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصد و يازدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 30/3/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


يكصد و يازدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 30/3/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با ياد و نام خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسـه :

1- نامه سركار خانم سيده فرزانه حسينيان عضو محترمه هيئت مديره و نماينده انجمن دوستي ايران و پاكستان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 200 مورخه 26/1/1395 مبني بر درخواست مكان براي دفتر نمايندگي شبكه شوراي عالي انجمن هاي دوستي بين ايران و ساير كشورها در زنجان مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم كميسيون با درخواست فوق موافقت بعمل نيامد.

دستور كار دوّم جلسـه :

2- نامه شماره م93/95/43 مورخه 16/3/1395 هيئت امناء محترم مسجد ابوذر واقع در كوي ثمين زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1222 مورخه 23/3/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي براي اجراي برنامه هاي فرهنگي مذهبي و آموزشي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستور كار سوّم جلسـه :

3- نامه شماره 35-950316 مورخه 16/3/1395 شركت تعاوني دستان بيناي روشندلان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1124 مورخه 17/3/1395 مبني بر درخواست ساخت تابلو نقش برجسته سفالي در ساختمان شوراي اسلامي شهر زنجان مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد در اين زمينه با شهرداري مكاتبه شود.

دستور كار چهارم جلسـه :

4- نامه شماره 3/د/الف/95 مورخه 19/3/1395 و نامه شماره 1001/د/الف/95 مورخه 27/2/1395 انجمن كانگفوتوآ 21 شهرستان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره هاي 1202 مورخه 23/3/1395 و 1023 مورخه 11/3/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي براي برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس و اختصاص زمين جهت احداث مجتمع ورزشي مطرح

و پس از بررسي مقرر گرديد نامه هاي فوق به كميسيون ورزش و سلامت ارجاع شود.

دستور كار پنجم جلسه :

5- نامه شماره 10703/1/95/ص مورخه 16/3/1395 شهرداري زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1092 مورخه 16/3/1395 مصوبات جلسه 47 شوراي نامگذاري معابر، ميادين و اماكن عمومي مطرح و پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

بند 1- در خصوص نامگذاري كوچه وركچي موافقت گرديد.

بند 2- با نامگذاري پاركي در اراضي پايين كوه بلوار دانشجو جنب برج معلم بنام پارك معلم موافقت گرديد.

بند 3- با نامگذاري پارك واقع در كوي الهيه مابين خيابانهاي كميل و بشيرموسوي بنام پارك كميل موافقت گرديد.

بند 4- با نامگذاري فضاي سبز واقع در بلوار كوي فرهنگ جنب CNG بنام پارك پونه موافقت گرديد.

بند 5- با نامگذاري پارك بانوان واقع در غرب شهر بنام پارك مادر موافقت گرديد.

بند 9- با نامگذاري خيابان فاقد نام حدفاصل معابر نبوت و سعادت در كوي خرداد بنام خيابان عدالت موافقت گرديد.

بند 10- با نامگذاري كوچه بن بست واقع در كوچه مستشيري (خيابان سعدي وسط) بنام بن بست طاها موافقت نگرديد و پيشنهاد گرديد كوچه هاي بن بست بصورت شماره بندي نامگذاري شوند.

بند 13- با نامگذاري فضاي سبز ضلع شرقي ايستگاه آتش نشاني گاوازنگ بنام پارك آتش نشان موافقت گرديد.

دستور كار ششم جلسه :

6- نامه شماره س95- 332 مورخه 23/3/1395 مؤسسه مردم نهاد جوانه هاي اميد ظهور ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره1337 مورخه 29/3/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي براي ضيافت افطاري 2500 نفر از شهروندان محترم تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد با شهرداري مكاتبه شود در صورت امكان مساعدت شود.

دستور كار هفتم جلسه :

7- نامه شماره 2456/ش/2211 مورخه 31/1/1395 شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 516 مورخه 12/2/1395 مبني بر تدوين برنامه يكساله استاني بر اساس اولويت هاي ابلاغي مطرح و

پس از بحث و بررسي مقرر گرديد جناب آقاي ضيائي اقدام نمايند.

دستور كار هشتم جلسه :

8- نامه شماره 416/94 مورخه 16/3/1395 مؤسسه فرهنگي و هنري سبك زندگي آل ياسين ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1257 مورخه 23/3/1395 مطرح و مقرر گرديد مدير محترم مؤسسه به جلسه دعوت و پس از تشريح برنامه هاي مؤسسه اتخاذ تصميم شود.

دستور كار نهم جلسه :

9- نامه شماره 1147/243/94 مورخه 26/3/1395 رئيس محترم شوراي اسلامي استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1324 مورخه 29/3/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي براي طرح اطعام و افطاري و حمايت از خانواده هاي نيازمندان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد 1- شهرداري با ارسال لايحه مساعدت مالي از محل ماده 17 اقدام نمايد. 2- معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري نسبت به اختصاص استند براي تبليغ تخصيص فطريه توسط مردم به كميته امداد اقدام نمايد.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 2065

/Page/21151/يكصد و يازدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي