يكصد و هفدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/06/18
9/8/2016 9:43:44 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصد و هفدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 17/5/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون و بازديد از كانون فرهنگي مسجد قائم آل محمد (ص) كوي فرهنگ در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد.


صورتجلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي

 

شماره          117

بسمه تعالي

جمهوري اسلامي ايران

استان زنجان

شوراي اسلامي شهر زنجان

تاريخ:            27/4/95

ساعت آغاز:         10         

ساعت پايان:    

 

يكصد و هفدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 17/5/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و حضور اعضاي محترم كميسيون با دستور كار بررسي   نامه هاي ارجاع شده به كميسيون و بازديد از كانون فرهنگي مسجد قائم آل محمد (ص) كوي فرهنگ در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسـه :

1- نامه آقاي علي عباسي كارگردان نمايش سفر رويايي كوتوله ها ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2049 مورخه 1/5/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي مطرح و با مساعدت مالي تا مبلغ 000/000/120 ريال در قالب برنامه هاي مشاركتي با معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي موافقت گرديد.

دستور كار دوّم جلسـه :

2- نامه شماره 12412/95 مورخه 6/5/1395 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2085 مورخه 11/5/1395 مبني بر درخواست صدور مجوز نصب بنرهاي تبليغاتي نمايشگاه توانمندسازي بخش تعاون استان زنجان مطرح و مقرر گرديد بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردد.

دستور كار سوّم جلسـه :

3- لايحه شماره 19442/1/95/ص مورخه 3/5/1395 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1927 مورخه 3/5/1395 مبني بر پرداخت مساعدت مالي به مبلغ يك ميليارد ريال به مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) واقع در منطقه سرجنگلداري مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- نامه شماره م/ق/228 مورخه 20/4/1395 هيأت امناء محترم مسجد قائم آل محمد (عج) واقع در كوي فرهنگ ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1748 مورخه 24/4/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي مطرح و اعضاي محترم كميسيون از مسجد فوق بازديد و برنامه هاي هيأت امناء محترم، كانون فرهنگي و پايگاه بسيج مسجد ياد شده را بررسي نمودند لذا با عنايت به تعامل بسيار مناسب في مابين آنها و دارا بودن ساير شاخص هاي لازم بنابراين مسجد مزبور يكي از مساجد مطابق با معيارهاي انقلاب اسلامي انتخاب گرديد.

« نهايتاً جلسه با ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص) خاتمه پذيرفت. »

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 1953

/Page/24165/يكصد و هفدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي