يكصد و نوزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/06/21
9/11/2016 10:39:15 AM
نسخه چاپی ارسال به دوستان

يكصد و نوزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 31/5/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد.


يكصد و نوزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان در روز يكشنبه مورخه 31/5/1395 رأس ساعت 10 صبح به رياست جناب آقاي ضيائي و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي   نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسـه :

1- طرح مسجد- محله محوري در شهر زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2503 مورخه 31/5/1395 مطرح، جناب آقاي مهندس هاشمي طراح محترم طرح به تفصيل كليات طرح را تبيين و به سؤالات و ابهامات مطرح شده توسط اعضاي محترم كميسيون پاسخ گفتند لذا پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم كميسيون مقرر گرديد طراح محترم كليه مستندات طرح براي بررسي و اتخاذ تصميم به كميسيون فرهنگي و اجتماعي ارائه نمايد.

دستور كار دوّم جلسـه :

2- نامه شماره 25/د/الف/95 مورخه 17/5/1395 انجمن كانگ فوتوآ شهرستان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2258 مورخه 19/5/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي به مبلغ 000/000/90 ريال براي برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس با عنوان (طرح مشهد اوليها) به تعداد 180 نفر مطرح و مدير عامل محترم انجمن در جلسه حاضر و توضيحات مبسوطي را در خصوص فعاليت ورزشي، فرهنگي، تربيتي و مذهبي به سمع و نظر اعضاي محترم حاضر در جلسه رساندند لذا پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد مدير عامل محترم اساسنامه انجمن نتيجه پژوهش آسيب هاي اجتماعي و شرح وظايف كميته سه گانه انجمن را به كميسيون تحويل فرمايند تا پس از بررسي تصميم لازم اتخاذ گردد.

دستور كار سوّم جلسـه :

3- نامه شماره 271/د/الف/95 مورخه 1/2/1395 انجمن كانگ فوتوآ 21 ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2445 مورخه 28/5/1395 مبني بر درخواست زمين جهت احداث ساختمان براي انجمن مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد با سازمان راه و شهرسازي مكاتبه شود از زمينهايي كه با كاربري ورزشي در اختيار دارند به اين موضوع تخصيص دهند.

دستور كار چهارم جلسـه :

3- نامه هيأت امناء محترم مسجد آقا كاظم واقع در خيابان سعدي جنوبي ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 2458 مورخه 28/5/1395 مبني بر درخواست مساعدت مالي براي ادامه عمليات بازسازي مسجد مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر مورد موافقت قرار نگرفت با توجه به اينكه شهرداري براي بازسازي سرويس بهداشتي مسجد مذكور همكاري و هزينه نموده است.

دستور كار پنجم جلسـه :

2- نامه هيأت امناء محترم مسجد ميرزا مهدي (آقاي قائمي) واقع در بازار پايين مبني بر درخواست مساعدت مالي براي تعمير و بازسازي سرويس بهداشتي مطرح و پس از بحث و بررسي ضمن موافقت با موضوع و با عنايت به اينكه درخواست مرتبط با كار عمراني مي باشد بنابراين مقرر گرديد مراتب در كميسيون عمران و محيط زيست شهري بررسي و اتخاذ تصميم شود.

 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها: 2005

/Page/24167/يكصد و نوزدهمين جلسه هفتگي كميسيون فرهنگي و اجتماعي