کاظم افشارچی

عضو شورای شهر در دوره چهارم; سوم; پنجم
پست الکترونیکی: afsharchi@zanjanshora.ir

تحصیلات: کارشناس شيمي

محل تولد زنجان -- سال تولد 1344


محل خدمت : آموزش و پرورش ناحيه1

تحصيلات :

  • کارشناس شيمي

 سوابق :

  • 26 سال خدمت در آموزش و پرورش

  سمت هاي فعلي در شوراي اسلامي شهر زنجان :

  • نماینده ی شورا در سازمان اتوبوسراني
  • نماینده شورا در کمیسیون ماده 64 قانون مالیات ها
  • عضو کمیسیون حمل و نقل عمومي ترافيك و خدمات شهري
  • عضو کمیسیون ورزش و سلامت
  • عضو کمیسیون فرهنگي و اجتماعي
;
تصاویر:

اخبار مربوط :