اسماعیل دویران

عضو شورای شهر در دوره چهارم; پنجم
پست الکترونیکی: Daviran@zanjanshora.ir

تحصیلات: دکتری برنامه ریزی شهری

محل تولد زنجان -- سال تولد 1360


محل خدمت : زنجان

تحصيلات:

  • دکتری برنامه ریزی شهری

  سمت هاي فعلي در شوراي اسلامي شهر زنجان :

  • عضو كميته فني بررسي طرح هاي تفصيلي شهري
  • نماینده شورا در سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني
  • نماینده شورا در کمیسیون ماده 64 قانون مالیات ها
  • عضو کمیسیون بودجه و امور حقوقي شورا
  • عضو كميسيون توسعه عمران و محيط زيست
  • عضو كميسيون شهرسازي و معماري
  • عضو كميسيون نظارت و پيگيري
  •  
;
تصاویر:

اخبار مربوط :