محمد محمدی

عضو شورای شهر در دوره چهارم;
پست الکترونیکی: M.Mohammadi@zanjanshora.ir

تحصیلات: ليسانس عمران

محل تولد زنجان -- سال تولد 1343


محل خدمت : شهرداري زنجان

 تحصيلات :

 • ليسانس عمران

 سوابق :

 • بالای 10 سال شهردار مناطق 1 و 3 و مابقی در پستهای مدیریتی شهرداری  

   سمت هاي فعلي در شوراي اسلامي شهر زنجان :

 • نايب رئیس شوراي اسلامي شهر زنجان
 • عضو كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري
 • عضو كميته حقوقي
 • نماینده شورا در ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان و شهرستان
 • عضو شورای هماهنگی ترافيك استان
 • نماينده شورا در كميسيون ماده 244 قانون ماليات ها
 • رئيس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا

 • عضو كميسيون بودجه و امور حقوقي

 • عضو كميسيون توسعه عمران و محيط زيست

 • عضو كميسيون اقتصاد مقاومتي و سرمايه گذاري

 • عضو كميسيون نظارت و پيگيري

 • عضو كميسيون مناسب سازي

;
تصاویر:

اخبار مربوط :