رزاق محمدی

عضو شورای شهر در دوره چهارم;
پست الکترونیکی: R.Mohammadi@zanjanshora.ir

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق

محل تولد زنجان -- سال تولد 1350


محل خدمت : زنجان

تحصيلات :

 • کارشناسی ارشد حقوق

 سوابق :

 • 10 سال سابقه اجرايي در انجمن صنفي كارگران
 • رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمان شهرستان زنجان
 • عضو هيئت منصفه دادگستري
 • داور بین المللی کاراته
 • رئیس هیئت کاراته کارگران استان
 • مربي فني و حرفه اي در المپياد مهارت رشته ساختمان
 • مشاور حقوق خانواده
 • رئيس پايگاه بسيج مقاومت شهيد برونسي
 • مدرس دانشگاه هاي پيام نور

  سمت هاي فعلي در شوراي اسلامي شهر زنجان :

 •  
 • رئیس کمیسیون توسعه عمران و محيط زيست شورا
 • نماينده شورا در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري
 • نماینده شورا در سازمان عمران
 • نماینده شورا در کمیته حقوقی
 • نماینده شورا در کمیسیون ماده 244 قانون ماليات ها
 • عضو کمیسیون بودجه و امورحقوقي

 • عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي

 • عضو كميسيون اقتصاد مقاومتي و سرمايه گذاري

 • عضو كميسيون پيگيري و نظارت

 • عضو كميسيون ورزش و سلامت

 • عضو كميسيون حمل و نقل عمومي ترافيك و خدمات شهري

 • عضو كميسيون مناسب سازي

;
تصاویر:

اخبار مربوط :