آراض ضیایی

عضو شورای شهر در دوره چهارم;
پست الکترونیکی: ziyaei@zanjanshora.ir

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

محل تولد زنجان -- سال تولد 1334


محل خدمت : زنجان

تحصيلات :

 • کارشناسی ارشد مدیریت
 • کارشناسی علوم سیاسی

 سوابق :

 • فرماندار زنجان
 • مشاور استاندار
 • دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
 •  معاون هماهنگ کننده سپاه زنجان

 سمت هاي فعلي در شوراي اسلامي شهر زنجان :

 •  رئیس شوراي اسلامي شهر زنجان
 •  عضو كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري
 • عضو شوراي اداري استان
 • نماينده شورا در سازمان خدمات موتوري
 • نماینده شورا در ستاد مواد مخدر استان
 • عضو کمیسیون فرهنگي و اجتماعي
;
تصاویر:

اخبار مربوط :