بررسی نامه ها و درخواست های مردمی و همینطور درخواست صدور مجوز افزایش طبقات

1401/8/28
20/11/2022 09:34:35 ب.ظ

جلسه کمیسون شهر سازی و معماری شورا ظهر روز شنبه مورخ 28 آبان 1401 در سالن جلسات شورا به ریاست مهندس طالب و حضور سایر اعضا برگزار شد.