نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها

1401/9/10
04/12/2022 06:46:49 ب.ظ

مهم‌ترین عامل توقف پروژه‌ احداث خط دوم راه آهن زنجان- قزوین نبود اعتبار مالی است