مجید ناصحی مقدم رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ کشور

1401/11/1
24/01/2023 09:27:41 ق.ظ

تدوین آیین نامه مربوط ماده ۲۷ قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده تصویب شد.