هفتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر

1401/12/9
09/03/2023 02:23:41 ب.ظ

بودجه ۲۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۲شهرداری زنجان تصویب شد