آیین اختتامیه سومین جشنواره جهادگران استان زنجان

1401/12/23
15/03/2023 01:25:27 ب.ظ

از خانم دکتر ابوبصیری بعنوان جهادگر، تجلیل بعمل آمد.