دیدار نوروزی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر زنجان با دکتر فیروزفر شهردار زنجان

1402/1/7
29/03/2023 09:45:12 ب.ظ

دیدار نوروزی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر زنجان با دکتر فیروزفر شهردار زنجان