مجید ناصحی مقدم در جمع خبرنگاران

1402/2/13
06/05/2023 08:43:06 ق.ظ

مجید ناصحی مقدم، صبح امروز در جمع خبرنگاران، به مناسبت روز شورا، با اشاره به رفع نواقص در برنامه های شوراها، اظهار داشت: