قانون الزام دقیقی برای پاسداشت هویت شهری ندارد

1402/2/21
21/05/2023 09:40:42 ق.ظ

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی زنجان با بیان اینکه متاسفانه ما در شهرها شاهد یک آشفتگی در معماری هستیم و این آشفتگی به حد منزجر کننده‌ای به سیمای شهرها آسیب رسانده است گفت: ترکیب نماهای بدون هویت یا نماهای گوتیک و رومی از شهرهای ما شهرهای بی‌هویت ساخته است و هیچ برنامه‌ای هم برای این مسئله وجود ندارد.