بازدید اعضای شورا،شهردار و معاون زیربنایی از سازمان عمران

1401/4/8
02/07/2022 12:33:00 ب.ظ

در این بازدید پیشنهاداتی برای تولید و راه اندازی سریعتر دستگاه های باقیمانده تولیدات بتنی ارائه شد.


بازدید اعضای شورا،شهردار و معاون زیربنایی از سازمان عمران( کارخانه تولیدات بتنی)
در این دیدار دکتر انصاری معاون امور زیربنایی و مهندس رضایی مدیر عامل سازمان عمران و باز آفرینی مشکلات این سازمان را بازگو کردند
در این بازدید پیشنهاداتی برای تولید و راه اندازی سریعتر دستگاه های باقیمانده تولیدات بتنی ارائه شد.


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها:

لینک خبر