جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری

1401/4/25
17/07/2022 09:41:33 ق.ظ

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری با لایحه اصلاح تعدادی از ردیف های بودجه‌ای سال1401 در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و انجام پروژه های جدید


جلسهکمیسیون عمران و حمل و نقل شهری امروز 25 تیر راس ساعت 11/30 به ریاست کمیسون مذکور جناب آقای مهندس نجفی و با حضور اعضا همچنین معاونان محترم خدمات شهری، امور زیربنایی و منابع توسعه سرمایه انسانی با لایحه اصلاح تعدادی از ردیف های بودجه‌ای سال1401 در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و انجام پروژه های جدید از محل افزایش منابع و جابجایی ردیف بودجه ای برخی از ردیف های تملک دارائیهای سرمایه ای با تعداد 10 مصوبه از 12 بند به اتمام رسید
 


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها:

لینک خبر