اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زنجان بعد از انتخابات هیات رئیسه سال دوم دوره ششم

1401/5/22
15/08/2022 11:19:50 ق.ظ

روز شنبه مورخ 22 مرداد 1401 در سالن جلسات شورا در اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زنجان بعد از انتخابات هیات رئیسه سال دوم دوره ششم ترکیب کمیسیونهای تخصصی شورا با توجه به تجربیات وعلاقه مندی اعضا به شرح ذیل به تصویب رسید.


روز شنبه مورخ 22 مرداد 1401 در سالن جلسات شورا در اولین جلسه رسمی  شورای اسلامی شهر زنجان بعد از انتخابات هیات رئیسه سال دوم دوره ششم ترکیب کمیسیونهای تخصصی شورا با توجه به تجربیات وعلاقه مندی اعضا به شرح ذیل به تصویب رسید:
کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و سرمايه گذاري: حمزه لو پاک (رییس)- ابوبصیری (نایب رییس) –مرادلو (منشی)-  ناصحی مقدم- طالب- اسماعیلی- مجتهدی- نجفی و حسنی 
کمیسیون عمران و حمل و نقل: نجفی (رییس)- مرادلو (نایب رییس)- ابوبصیری (منشی) - حمزه لوپاک- طالب- ناصحی مقدم
کمیسیون شهرسازي و معماري: طالب(رییس)- نجفی(نایب رییس)- اسماعیلی (منشی) - حمزه لوپاک -  ناصحی 
کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي: ابوبصیری (رییس)- مجتهدی (نایب رییس)- مرادلو (منشی) و ناصحی مقدم- حمزه لو پاک- اسماعیلی- حسنی و نجفی 
کمیسیون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري: مرادلو (رییس) – نجفی (نایب رییس) – حسنی (منشی) - حمزه لوپاک- مجتهدی- اسماعیلی- ناصحی مقدم - خانم ابوبصیری 
کمیسیون پيگيري، نظارت: اسماعیلی (رییس) – حسنی (نایب رییس) – مرادلو(منشی) و مجتهدی، نجفی، ناصحی مقدم و خانم ابوبصیری


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها:

لینک خبر