کمیسیون خدمات شهری شورا

1401/6/31
23/08/2022 12:43:52 ب.ظ

کمیسیون خدمات شهری شورا نسبت به بررسی مشکلات ایجاد شده تشکیل جلسه داد


صبح روز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ کمیسیون خدمات شهری شورا به ریاست مرادلو و سایر اعضای شورا و معاون خدمات شهری، سرپرست سازمان مشاغل، سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری، نماینده امور شهر منطقه 2 و برخی از شهروندان نسبت به بررسی مشکلات ایجاد شده  تشکیل جلسه شد
ابتدا مرادلو ضمن خوشامد گویی به حضار محترم ، نسبت به وضعیت وانت بارها و چرخ دستی ها و بساط های میوه فروشی سیار در نقاط مختلف شهر که اهالی نسبت به تجمع این واحدهای صنفی شکایت داشتند تذکرات جدی نسبت به ساماندهی آنها بیان نمودند و سپس در ادامه صحبت ، به وانت بارهای میوه فروشی میدان ولیعصر اشاره کرد که باید به وضعیت قرار گرفتن آنها و ایجاد سد معبر این افراد رسیدگی جدی شود چرا که با پیشروی در پیاده رو باعث جلوگیری از رفت و آمد عابرین شده اند. مرادلو در ادامه صحبت های خود گفت این وانت بارها باید در نقاط مختلف ساماندهی شوند و مقرر شد وانت بارهای میوه فروش در مکانهایی مشخص که به ۲۱ نقطه در سطح شهر که با همکاری سازمان های مرتبط شناسایی شده اند ، بدون آزار شهروندان معلوم شده انتقال پیدا کنند .
سپس در خصوص خدمات دیوارنویسی، فضای سبز و نصب مخازن زباله در اطراف مدارس در آستانه بازگشایی مدارس ( شهریور ) مقرر شد که این رویکرد با هماهنگی آموزش و پرورش در مدارس محروم صورت گیرد. در ادامه با بررسی تعرفه های مصوب شورای شهر در مورد استفاده از وسایل شهربازی پارک ملت و گزارش تخلفات از سوی شهروندان مبنی بر عدم رعایت تعرفه های مصوب ، مقرر گردید با همکاری تعزیرات از محل بازدید، و درصورت تخلف برخورد قانونی صورت پذیرد.نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها:

لینک خبر