جلسه کمیسیوم برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا

28/08/2022 08:59:17 ق.ظ

جلسه کمیسیوم برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا با بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.


صبح روز 5 شهریور 1401 جلسه کمیسیوم برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی شورا با ریاست آقای دکتر حمزه لو پاک و سایر اعضا و همینطور معاون محترم مالی و اقتصادی، مدیر امور مالی، سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و برخی مدیران با بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.
در این جلسه می‌توان به لوایح:
 1- مساعدت در پرداخت هزینه های پروانه احداث ساختمان برای موسسه مطرح شده در جلسه برای انجام برخی کارهای شهرداری
2- پیشنهاد تعیین سرانه پسماند واحدهای غیر مسکونی
3- درخواست تایید انجام معامله در خصوص پیاده رو سازی و مناسب سازی فضای شهری در منطقه 1
4- استفساریه در خصوص ماده 7 تعرفه بهای خدمات سازمان های تابعه شهرداری
5- بررسی اسناد مزایده تابلوهای تبلیغاتی
6- استفساریه در خصوص طرح بخشودگی خسارت تاخیر تأدیه
اشاره کرد.


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها:

لینک خبر