جلسه کمیسون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی

1401/6/12
05/09/2022 10:20:07 ق.ظ

کمیسون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی با دستور کار طرح و بررسی نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.


صبح روز 12 شهریور 1401 کمیسون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی به ریاست دکتر حمزه‌لوپاک و سایر اعضا همچنین معاونین محترم اداری مالی، توسعه منابع انسانی، مدیران املاک، حقوقی ورئیس محترم اداره قراردادها با دستور کار طرح و بررسی نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.
در ابتدای جلسه ضمن خیرمقدم به حضار از طرف ریاست جلسه در خصوص لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون بحث و تبادل نظر به میان آمد. در نهایت لوایحی با موضوع های ذیل مطرح و بررسی شد.
1-صدور دستور بررسی اسناد واگذاری 5 دستگاه از اتوبوس های مشمول بازسازی (بودجه هر اتوبوس 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که نصف این مبلغ از طرف شهرداری و نیمه دیگر آن تسهیلات می‌باشد)
2-تصویب مناقصه امور حفاظت فیزیکی شهرداری زنجان
3-تدوین برنامه استراتژیک شهرداری 
4-درخواست تایید انجام معامله حفاری چاه عمیق در راستای حذف استفاده از چاه های شرکت آب و فاضلاب و اخذ مجوز از آب منطقه ای
5-درخواست تصویب مزایده املاک شهرداری


نوشته شده توسط: Admin -- تعداد بازدید ها:

لینک خبر