کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصت و سوم

1394/10/19
09/01/2016 10:11:52 ق.ظ

شصت و سومين جلسه كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر زنجان رأس ساعت 12:30 روز يكشنبه مورخ 19/7/94 به رياست آقاي مهندس خدادادي در سالن ولايت شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور اعضاي محترم و امضا كنندگان ذيل تشكيل، و پس از بررسي موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت.


شصت و سومين جلسه كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر زنجان رأس ساعت 12:30 روز يكشنبه مورخ 19/7/94 به رياست آقاي مهندس خدادادي در سالن ولايت شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور اعضاي محترم و امضا كنندگان ذيل تشكيل، و پس از بررسي موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت.

 

ميهمانان: آقاي دكتر يگانه (شهردار محترم)، آقاي مهندس صفا (مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري)

 

در شروع جلسه آقاي مهندس خدادادي با نام و ياد خداوند متعال و عرض خير مقدم حضور اعضاي محترم و ميهمانان افزودند در  اين جلسه در خصوص پروژه هاي سرمايه گذاري شهرداري بحث و تبادل نظر خواهيم داشت، ايشان از آقاي دكتر يگانه خواستند نسبت به روند پروژه هاي مذكور توضيحات خودشان را ارائه دهند. آقاي دكتر يگانه در اين خصوص گفتند: نمي خواهيم رويكرد گذشتگان را زير سؤال ببريم،‌ چون مي دانيم هرچه در توان داشتند زحمت كشيده اند. در كميسيون سرمايه گذاري با حمايت آقاي مهندس اميدي براي تمام پروژه ها باتوجه به بودجه سال جاري مسئول قرار داده ايم و از هر 15 روز يكبار گزارش گيري مي شود، چنانچه با مشكلي مواجه شده باشند پيگيري خواهد شد. در اين پروژه ها دو مورد در اولويت مي باشند، يكي طرح بزرگ سبزه ميدان و ديگري اشراق. ايشان يادآور شدند قرار است روز چهارشنبه همين هفته جلسه اي در استانداري با حضور معاونت محترم عمراني، نمايندگان بنياد تعاون ناجا، شركت طرف قرارداد سرمايه گذاري برگزار شود، تا آخرين بحثها نسبت به مسائل مالي مورد بررسي قرار گيرد. انتظار داريم طرف قرارداد حداقل آوردة خود را معرفي كرده تا شهرداري هم در مقابل آن برنامه ريزي نمايد.

در ادامه آقاي ضيائي پيشنهاد دادند: معطل هيچ گونه مسائل نباشيم تأخير در زمان به ضرر شهرداري خواهد بود با شركت مذكور قرارداد را فسخ كرده، با شركتهاي ديگري مذاكره شود.

آقاي مهندس رضا محمدي در اين خصوص گفتند: شهرداري و تيم كاري با فسخ قرارداد زمان را از دست خواهد داد.      مي توان با هماهنگي آقاي رحمتي در جلسه اي با شركت طرف قرارداد به تفاهم رسيد.

صورتجلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري

شماره    63

بسمه تعالي

جمهوري اسلامي ايران

استان زنجان

شوراي اسلامي شهر زنجان

تاريخ:             19/7/94

ساعت آغاز:         12:30

ساعت پايان:      14:50

آقاي دكتر يگانه در خصوص روند پروژه هاي ذيل افزودند:

درصد پيشرفت پروژه پاركينگ طبقاتي صميم فرد تا اتمام مرحله عقد قرارداد

امكان سنجي

مجوز بودجه و شورا

تهيه اسناد مالكيت

مصوبه كميسيون ماده پنج

برآورد قيمت كارشناسي و محاسبه آورده طرفين

تهيه اسناد فراخوان

انجام فراخوان

انتخاب سرمايه گذار

عقد قرارداد و تحويل زمين

5%

5%

10%

10%

10%

25%

10%

15%

10%

نمودار درصد پيشرفت 90%

5%

5%

10%

10%

10%

25%

10%

15%

 

درصد پيشرفت پروژه پاركينگ طبقاتي سعدي تا اتمام مرحله عقد قرارداد

امكان سنجي

مجوز بودجه و شورا

تهيه اسناد مالكيت

مصوبه كميسيون ماده پنج

برآورد قيمت كارشناسي و محاسبه آورده طرفين

تهيه اسناد فراخوان

انجام فراخوان

انتخاب سرمايه گذار

عقد قرارداد و تحويل زمين

5%

5%

10%

10%

10%

25%

10%

15%

10%

نمودار درصد پيشرفت 40%

5%

5%

10%

10%

10%

 

 

 

 

 

درصد پيشرفت پروژه تجاري تفريحي اشراق تا اتمام مرحله عقد قرارداد

امكان سنجي

مجوز بودجه و شورا

تهيه اسناد مالكيت

مصوبه كميسيون ماده پنج

برآورد قيمت كارشناسي و محاسبه آورده طرفين

تهيه اسناد فراخوان

انجام فراخوان

انتخاب سرمايه گذار

عقد قرارداد و تحويل زمين

نمودار درصد پيشرفت 90%

5%

5%

10%

10%

10%

25%

10%

15%

 

آقاي دكتر يگانه در خصوص پروژه سعدي گفتند: برآوردي كه بتوانيم آگهي ارائه شود طي ده روز آينده آماده مي باشد و جهت آگهي مناقصه با تشريفات قانوني هم حدوداً يك ماه خواهد بود ايشان در ادامه نسبت به آگهي افزودند: چنانچه فرمانداري در اين خصوص اعتراض نداشته باشد در مدت زمان اعلام شده قطعي خواهد بود.

در ادامه آقاي ضيائي در خصوص رويكرد پروژه ها يادآور شدند: شهرداري زنجان در طرحهايي از جمله پل سيدالشهداء و سبزه ميدان كارنامة مشخصي ارائه نداده است. مسائلي كه در چنين جلساتي مطرح مي شود بدليل دلسوزي و دغدغه بوده و باتوجه به ارائه گزارش شهردار محترم در خصوص روند پيشرفت پروژه ها اعتمادها از بين رفته و دلايل عدم پيشرفت هم بيشتر بدليل جابجايي هايي است كه در بدنه شهرداري ايجاد مي شود. ايشان در ادامه افزودند تا زماني كه مشكل اساسنامه سازمان سرمايه گذاري حل نشود مشكلات لاينحل خواهد ماند.

در ادامه آقاي رزاق محمدي در خصوص دغدغه هاي شهرداري متذكر شدند: در شهرداري نقصها و حلقه مفقوده اي وجود دارد تا زماني كه قالب اصلي را نداشته باشيم نمي توانيم پيشرفتي داشته باشيم. مي بايست ترفند و سيستمي تعريف كنيم تا كارهاي عملياتي با محاسبات دقيقتر در روند پروژه ها مؤثر باشد. ايشان افزودند: شورا و شهرداري بايد از ترك تشريفات استفاده كند، حركتهاي عملياتي با گفتمان يكي نيست، حوزة‌ سرمايه گذاري هيچ اقدام عملياتي انجام نداده،  اگر نسبت به چگونگي عملكرد برنامه ريزي نشود از مردم شرمنده خواهيم شد.

آقاي مهندس خدادادي در جمع بندي مطالب گفتند: در خصوص پاركينگ ها مقرر شد ده روز فرآيند آگهي مشخص شود و نسبت به آگهي مناقصه تشريفات ظرف مدت يك ماه نهايي شود و در دو ماه آتي پروژه ها را به مرحله اجرا برسانند. ايشان در ادامه يادآور شدند بدليل پايان وقت جلسه مابقي پروژه ها در جلسه بعدي بررسي خواهد شد.

 

جلسه رأس ساعت 14:50 با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه پذيرفت.

5%

5%

10%

10%

10%

25%

10%

15%

10%

 


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2079