کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصت و دوم

1394/10/19
09/01/2016 10:11:52 ق.ظ

شصت و دومين جلسه كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر زنجان رأس ساعت 12:30 روز يكشنبه مورخ 5/7/94 به رياست آقاي مهندس خدادادي در سالن ولايت شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور اعضاي محترم و امضا كنندگان ذيل تشكيل، و پس از بررسي موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت.


ميهمانان: آقاي مهندس صفا (مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري)، خانم شاددل (معاونت حمل و نقل و ترافيك) ، آقاي محمودي (مدير عامل سازمان پايانه ها)

در شروع جلسه آقاي مهندس خدادادي با نام و ياد خداوند متعال و عرض خير مقدم حضور اعضاي محترم و ميهمانان از آقاي مهندس صفا خواستند تا در خصوص چگونگي روند عملكرد در حوزة سرمايه گذاري گزارش خودشان را ارائه دهند.

آقاي مهندس صفا ضمن عرض تبريك به آقاي مهندس خدادادي در خصوص انتخاب ايشان به عنوان رياست كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري افزودند: سرمايه گذاري بصورت غيرمتمركز فعاليت دارد، نه تنها زنجان بلكه در تمام شهرهاي ديگر نيز بدين صورت عمل مي نمايند. پروژه ها در حوزه هاي شهرداري چكش كاري شده سپس در قالب بسته به ما تحويل داده مي شود. حوزة سرمايه گذاري طبق ضوابط باتوجه به امكان نظرسنجي مالي كه از قبل در دستور كار مي باشد نسبت به مراحل اداري و عملياتي پروژه ها اقدام مي كند. ايشان در ادامه يادآور شدند: شهردار محترم براي تمام پروژه ها مسئول تعيين كرده اند كه اكثر مديران شهرداري درگير پروژه هاي خود هستند. در خصوص اساسنامه، اصلاحات انجام شده و در مرحلة نهايي است كه پس از اتمام كارهاي اداري قابل بهره برداري خواهد بود. در ادامه آقاي رزاق محمدي از آقاي مهندس صفا پرسيدند در خصوص سرمايه گذاران و پكيج پروژه هاي تعريف شده چه برنامه اي را اتخاذ كرده اند، و نسبت به چگونگي روند عملكرد از ايشان توضيح خواستند.

در ادامه خانم حمزه تبار متذكر شدند فراخوان پروژه ها ايراد دارد. قسمت حقوقي و مراحل اداري بايد بازبيني و اصلاح شود. آقاي ضيائي ضمن انتقاد از عملكرد حوزة سرمايه گذاري يادآور شدند: گزارش به درد شورا نمي خورد كارها بايد بصورت عملياتي انجام شود. از نظر شورا كميسيون سرمايه گذاري در اولويت است، تا زمانيكه سازمان سرمايه گذاري راه اندازي نشده است هيچ پروژه اي بصورت عملياتي درنخواهد آمد. ايشان در ادامه افزودند: اساسنامه در پيشبرد پروژه ها رويكرد خوبي خواهد داشت اگر نسبت به بكارگيري آن پيگيري نشود پيشرفتي حاصل نخواهد گرديد.

در ادامه جلسه آقاي مهندس خدادادي از خانم شاددل خواستند در خصوص چگونگي روند پروژه پايانه ها و امكان سنجي و جانمايي آن توضيح دهند.

خانم شاددل گفتند: در خصوص جانمايي پايانه متمركز شهر با مشاور هماهنگ هستيم تا با مستندات و مطالعات در اين خصوص اقدام شود و با در نظر گرفتن جذابيت و دسترسي آسان به نتيجه برسيم.

آقاي رستمي در خصوص جانمايي ترمينال متذكر شدند: اگر در تمركز پايانه نسبت به جانمايي اشتباه شود. مردم از آن استقبال نخواهند كرد. مي بايست مطالعه دقيقتري صورت پذيرد.

آقاي راشاد ضمن انتقاد از جابجايي اين پروژه متذكر شدند: در خصوص پروژه ها بايد اولويت بندي شود. هم اكنون شهر نيازمند پاركينگ طبقاتي و پروژه هاي مهمتر است.

در پايان جلسه آقاي مهندس خدادادي در جمع بندي مطالب افزودند: كارها بايد تئوريك باشد و در خصوص پكيج پروژه ها مي توان با مطالعات دقيق تر زمينه هاي زيادي جهت سرمايه گذاري هموار كرد. و در خصوص اساسنامه سازمان نيز بايد هرچه سريعتر اين مشكل مرتفع شود. ايشان نسبت به پايانه ها افزودند: نظر به اينكه معاونت عمراني پيشنهاد اين پروژه را داده اند در پيشبرد آن شهرداري را همراهي خواهند كرد.

جلسه رأس ساعت 14:40 با ختم صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه پذيرفت.

 


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1966