هفتمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/10/19
09/01/2016 10:11:52 ق.ظ

هفتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 14/10/1394 با دستور كار هم انديشي در زمينه نحوه ساماندهي مشاغل مزاحم حمل و نقل و ترافيك شهري با دعوت از فرماندار محترم، رئيس مجمع امور صنفي، معاونت راهور، شهردار محترم و معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم تشكيل گرديد.


هفتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 14/10/1394 با دستور كار هم انديشي در زمينه نحوه ساماندهي مشاغل مزاحم حمل و نقل و ترافيك شهري با دعوت از فرماندار محترم، رئيس مجمع امور صنفي، معاونت راهور، شهردار محترم و معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در زمينه موضوعات مطروحه خواستار شدن.

در ادامه سركار خانم حمزه تبار گزارش كاملي از بازديد جمعه بازار را به سمع و نظر اعضاي محترم در جلسه رساندند و مشكلات و معضلات و كمبودهاي جمعه بازار را مطرح فرمودند.

سپس سركار خانم شاددل گزارش جامع و كاملي از وضعيت ترافيك شهر، برنامه هاي در دست اجرا و برنامه هاي آينده و همچنين برنامه هاي پيش بيني شده براي سال 1395 را در زمينه حوزه فعاليت متبوع خود مطرح نمودند.

پس از ايشان جناب آقاي ضيائي پيشنهاداتي را در رابطه با توسعه ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني و حذف مسافربرهاي شخصي و احداث پايانه حمل و نقل و راه اندازي مجتمع خدماتي و رفاهي براي تاكسيرانان، تعيين تكليف كنترل هوشمند تاكسي و ساماندهي پاركينگ هاي هسته مركزي شهر توسط شهرداري براي درآمد شهرداري از آنها مطرح فرمودندو پس از اتمام بحث اعضاي محترم پيرامون موضوع جلسه رئيس محترمه كميسيون مباحث مطرح شده را جمع بندي نمودند و پس از بحث و بررسي في مابين اعضاي محترم كميسيون تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

1- سازمان اتوبوسراني نسبت به احداث جايگاه سوخت ، باس واش، توسعه و تجهيز ناوگان براي ارائه خدمات سرويسدهي بهينه به شهروندان محترم در اسرع وقت اقدام و نتيجه را معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك به كميسيون گزارش نمايند.

2- سازمان اتوبوسراني براي مسيرهاي پرازدهام اتوبوس اضافه نمايد.

3- براي كاهش بار ترافيكي در هسته مركزي شهر مجمع امور صنفي از صدور جواز كسب براي نمايشگاه هاي اتومبيل خودداري و براي نمايشگاه هاي اتومبيل واقع شده در سطح شهر شهرك نمايشگاهي پيش بيني شود و در طول سال كليه نمايشگاه هاي اتومبيل از سطح شهر به شهرك فوق منتقل شود.

 


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2036