کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصت و یکم

1394/06/016

کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصت و یکم


شصت و يكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر زنجان رأس ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 15/6/94 در سالن ولايت شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور اعضاي محترم و امضا كنندگان ذيل تشكيل، و پس از بررسي موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت.

1 – جناب آقاي مهندس سعيد خدادادي بعنوان رئيس كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري انتخاب شدند.

2 – جناب آقاي مهندس رزاق محمدي بعنوان نائب رئيس كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري انتخاب شدند.

3 - جناب آقاي مهندس فخرالدين رستمي بعنوان منشي كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري انتخاب شدند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1841