تأكيد اعضاي شوراي شهر بر تعريف پروژه هاي شاخص در بودجه سال آينده شهرداري

1394/10/21
12/01/2016 03:43:35 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: عليرغم پيگيري مستمر اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان مبني بر اجراي پروژه هاي شاخص در سطح شهر تاكنون گزارشي در اين خصوص به شورا ارسال نشده است.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: عليرغم پيگيري مستمر اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان مبني بر اجراي پروژه هاي شاخص در سطح شهر تاكنون گزارشي در اين خصوص به شورا ارسال نشده است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان سعيد اميدي در جلسه رسمي و غير علني اين هفته شورا افزود: پيشبرد اجراي پروژه هاي شاخص مورد كم توجهي قرار گرفته و بايد در بودجه سال آينده براي تحقق اين امر اقدامات مؤثري صورت پذيرد.

وي با اشاره به برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري شهرداري زنجان گفت: برگزاري چنين همايش هايي بايد بازتاب رسانه اي گسترده اي داشته باشند.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان اظهار داشت: جذب سرمایه گذار و حمایت از پروژه های سرمایه گذاری از ملزومات توسعه شهر زنجان بوده و اين موضوع در گرو جلب اعتماد سرمايه گذاران خواهد بود.

اميدي افزود: با وجود گذشت بيش از 2 سال از عمر شوراي چهارم هنوز بستر قانوني سرمايه گذاري تشكيل نشده و درخواست داريم تا با برگزاري همايش ملي سرمايه گذاري در بهار سال آينده ، فرصت هاي سرمايه گذاري شهر و شهرداري زنجان به تمامي سرمايه گذاران و صاحب نظران معرفي گردد.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تقدير از برگزاري جلسات منظم بررسي تدوين بودجه سال آتي در شهرداري و كميسيون بودجه و امور حقوقي گفت: اهميت بودجه در تحقق كامل آن بوده و انتظار داريم در زمان باقي مانده تا پايان سال تمهيدات لازم جهت تحقق هرچه بيشتر بودجه سالجاري اتخاذ گردد.

اميدي افزود: برش هاي كوتاه مدت از راهكارهاي مهم هدف كلي بودجه بوده و كمك شاياني براي تحقق كامل به دنبال خواهد داشت.

رئيس كميسيون بودجه و امور حقوقي شورا نيز در اين جلسه گفت: لحاظ نمودن پروژه هاي بزرگ در كنار پروژه هاي كثير كوچك مانع اجراي پروژه هاي بزرگ خواهد بود.

عباس راشاد افزود: بايد در بودجه سال آينده پروژه هاي اصلي مورد تأكيد قرار گرفته و ديگر پروژه ها بصورت كليات ذكر شوند.

وي با اشاره با اصلاح متمم بودجه سالجاري اظهار داشت: اجراي اين امر تاكنون به شورا ارسال نشده است.

راشاد با بيان اينكه در تدوين بودجه شهرداري و سازمان هاي تابعه فاصله زماني زيادي وجود دارد گفت:  طي دو سال گذشته در بررسي بودجه شهرداري و سازمان ها دچار وقفه بوده ايم و انتظار داريم اصلاح و متمم اين مجموعه ها به صورت همزمان تحويل شورا گردد.

رئيس كميسيون بودجه و امور حقوقي شورا در بخش ديگري از سخنان خود به استفاده از سنگ گوهر در معابر سطح شهر اشاره كرد و افزود: شهرداري با دارا بودن كارگاه پيور سازي بايد نسبت به بهسازي معابر از اين مصاح استفاده نموده و موجب رونق اين كارگاه گردد.

در ادامه اين جلسه ، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا با اشاره به برگزاري جلسات مشترك اين كميسيون با مديران دستگاه هاي متولي خانواده هاي شهدا و ايثارگران گفت: در اين ديدارها مقرر گرديد در شهرداري مركز و مناطق تابعه ، دفتر امور ايثارگران تشكيل گردد.

آراض ضيايي افزود: كميته اي نيز به رياست بنياد شهيد در ذيل اين كميسيون تشكيل و پيشنهادات اين كميته در كميسيون فرهنگي و اجتماعي بررسي خواهند شد.

وي افزود: مقرر گرديد بهسازي منطقه گاوازنگ و مقبره شهداي گمنام نيز در بودجه سال آينده شهرداري و تبصره هاي تكليفي لحاظ گردد.

ضيايي تصريح كرد: ترميم تابلوهاي شهدا در سطح شهر ، برگزاري كنگره شهداي نوجوان و كاروان هاي راهيان نور از مواردي است كه انتظار داريم اعتبار ويژه اي را در بودجه به خود اختصاص دهند.

رئيس كميسيون عمران و محيط زيست نيز با اشاره به رويكرد جديد كاري شوراي چهارم گفت: طي روزهاي گذشته سه نفر از مديران كل استاني در جلسه اين كميسيون حضور داشته و دغدغه هاي شهروندان به آنه منتقل شد.

رزاق محمدي افزود:از اين دستگاه ها خواسته ايم طبق قاون عملكرد خود را به شوراي اسلامي شهر زنجان ارسال نمايند.

وي اظهار داشت: بايد با همدلي و مشاركت ، مشكلات موجود را جهت رفاه شهروندان برطرف نمود.

محمدي در خصوص وضعيت ترافيك سطح شهر گفت: فضاي موجود بر روي كانال ها محل مناسبي جهت ايستگاه تاكسي و اتوبوس بوده و اين امكان وجود دارد كه هرساله با تملك چند پلاك در مركز شهر فضاي مناسبي جهت ايستگاه ايجاد كرد.

وي افزود: با برنامه ريزي دقيق توسط اعضاي شورا و استفاده از نظران نخبگان و كارشناسان بايد در جهت عملياتي نمودن پروژه ها حركت نماييم.

رئيس كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري نيز با بيان اينكه سازمان هاي تابعه شهرداري در وضعيت مطلوب قرار ندارند اظهار داشت: مديران اين سازمان ها بايد دقت بيشتري در انجام امور محوله داشته و اقدامات خود را به شورا اعلام نمايند.

معصومه حمزه تبار افزود: با انتقال معاونت فرهنگي و اجتماعي به محل كارخانه كبريت ، سازمان هاي تاكسيراني و پسماند به محل فعلي معاونت فرهنگي منتقل شده و فضاي مناسبتري در محل ترمينال جهت خدمات رساني مناسبتر به شهروندان و مسافران ايجاد خواهد شد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1721