کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصتم

1394/06/06
14/01/2016 10:34:50 ق.ظ

کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه شصتم


شصتمين جلسه كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر زنجان رأس ساعت 11:30 روز يكشنبه مورخ 1/6/94 به رياست آقاي مهندس اميدي در سالن ولايت شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور اعضاي محترم و محترمه و امضا كنندگان ذيل تشكيل، و پس از بررسي موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت.

ميهمانان : آقاي مهندس حدادي (مدير پروژه سبزه ميدان)، آقاي مهندس رفيعي (كارشناس پروژه سبزه ميدان) ، آقاي مهندس صفا (مدير حوزة سرمايه گذاري شهرداري)

در شروع جلسه آقاي مهندس اميدي با نام و ياد خداوند متعال و عرض خيرمقدم حضور اعضاي محترم و ميهمانان يادآور شدند دستور جلسه در خصوص محوريت دو موضوع مي باشد: 1- ارائه گزارش مدير پروژه سبزه ميدان و بررسي نامه اهالي و كسبه سبزه ميدان نسبت به كندي پيشرفت پروژه 2- تعيين اعضاي ناظر در پروژه هاي مشاركتي از ميان اعضاي محترم شورا.

آقاي مهندس اميدي در خصوص پروژه سبزه ميدان افزودند: بر اساس قراردادي كه با شركت شريك بسته شده و مدت زماني كه در قرارداد قيد شده تقريباً رو به اتمام است. خبرها و زمزمه هايي كه در اين خصوص به گوش مي رسد جاي تأمل داشته و بايد به صورت جدي پيگيري شود. ايشان در ادامه گفتند: بي تفاوت بودن به موضوع، بدترين نوع عملكرد بوده و مي بايست در اين خصوص باتوجه به سنجش مسئوليت و قانون و دادن تذكرات لازم، با رفتار و واكنش مناسب و معقول اين بحث مديريت شود. باتوجه به اينكه دو سال از زمان اين دوره از شورا باقيست، بتوانيم درصد بيشتري از اين پروژه را نسبت به روند آن تسريع دهيم.

ايشان در ادامه از آقاي مهندس حدادي خواستند نسبت به چگونگي روند پيشرفت پروژه گزارششان را ارائه دهند. آقاي مهندس حدادي در خصوص اين موضوع ادامه دادند: این طرح به عنوان یکی از عظیم ترین طرح های استان از حدود 20 سال قبل در دست اقدام است . طراحی انجام شده برای این میدان نیز متناسب با طراحی بومی و فرهنگی خواهد بود به گونه ای که لطمه ای به بافت تاریخی وارد نشود. قطعاً طراحي این پروژه طوري خواهد بود كه در مبحث گردشگري ایجاد جاذبه شود.

طرح بزرگ سبز میدان به عنوان بزرگ ترین پروژه شهر زنجان در حال حاضر از اهمیت خاصی برای مدیریت شهری زنجان دارد که در بردارنده احیای بافت مرکزی شهر زنجان بوده و در تهیه آن بایستی بر طرح سردر مسجد جامع و دهانه اصلی بازار قیصریه ، بافت پیرامونی ، هویت فرهنگی و تاریخی و توجه به معماری بومی با بهره گیری از مبانی معماری ایرانی اسلامی تاکید شود.

اطلاعات كلي پروژه برابر فراخوان اوليه و قرارداد مبادله شده

الف- سطح کلی زمین پروژه و معابر بر اساس فراخوان و قرارداد تنظیمی74716 متر مربع

ب- مساحت کل زیر بنای پیشنهادی به عنوان مبنای قرارداد حدود129453 متر مربع

د- نوع کاربری ومساحت اولیه بخش های مختلف پروژه بر اساس قرارداد مطابق جدول زیر می باشد :

 

جدولمتراژبهتفکیککاربریفضاها ) ناخالص(

تجاري

31575

متر مربع

فرهنگي

4888

متر مربع

اداري و فرهنگي

13720

متر مربع

اداري

19100

متر مربع

پاركينگ

60170

متر مربع

جمع ناخالص زيربنا

129453

متر مربع

 

توضيح :

لازم به ذکر است اطلاعات ارائه شده بر اساس قرار داد بوده و پس از طراحی نهایی پروژه و با توجه به ابلاغ محدوده جدید طرح و براساس طرح برگزیده ، جدول متراژ با تهیه نقشه های مرحله اول مورد بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت.

عمده کارهای اجرا شده در حوزه فنی :

- انعقاد قرارداد ژئو تکنیک بامهندسین مشاور ژئو محیط پارس توسط شریک

- انعقاد قرارداد مطالعات ترافیکی محدوده پروژه با مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا توسط شریک

- انجام آزمایشات مکانیک خاک جهت دستیابی به گزارش نهایی ژئوتکنیک

- انجام مطالعات اولیه ترافیک و تردد تقاطع جهت دستیابی به شاخص های عملکرد جریان در محدوده طرح

- برگزاري مسابقه طراحی بین ده مشاور منتخب هیأت ژوری توسط شریک

- انتخاب طرح برتر توسط هیأت ژوری و تأیید شهرداری ) فاز صفر (

- فرايند انتخاب مهندسین مشاور منتخب توسط شریک به شهرداری و فرآیند انتخاب مشاور نیز در تاریخ 16/12/1393 جهت دستیابی به طرح مفهومی برتر براساس رأی اعضای محترم هیأت ژوری انجام پذیرفت و مورد تأیید شهرداری قرار گرفت و در حال حاضر فرآیند تهیه نقشه های فاز یک وانعقاد قرارداد با مشاور ) گروه ایجاد ( در حال پیگیری است.

- مطالعات ژئو تکنیک پروژه نیز پس از انتخاب مشاور ژئو تکنیک و عقد قرارداد و انجام عملیات صحرایی در محدوده پروژه توسط شریک به انجام رسیده که گزارش اولیه نیز از طرف شرکت ژئو محیط پارس تهیه و به شهرداری ارائه گردیده است.

- برگزاري نمایشگاه از طرح های مسابقه و رو نمایی از طرح منتخب پروژه با حضور معاون محترم وزیر را و شهرسازی ، استاندار محترم، شهردار و اعضای محترم شورای شهر و مدیران و کارکنان پروژه سبزه میدان و نمایندگان شریک و مشاور منتخب

- تحويل ماكت طرح نهایي به شهرداري

- برگزاري نشست خبری با حضور معاون محترم امورعمرانی استانداری، شهردارمحترم و معاون شهرسازی شهردار و مدیرکل دفتر فنی استانداری ومسئولین پروژه سبزه میدان

- برگزاري نشست تخصصی با حضور مشاور منتخب و متخصصین معمار و شهرساز و اساتید دانشگاهی

- برگزاري مستمر جلسات با ریاست شهردار محترم در خصوص مسائل مربوط به پروژه

- برگزاري تعداد 6 جلسه کمیته راهبردی

- عمليات خاک برداری و حمل خاک به خارج از سایت به حجم 9346 مترمکعب

- شركت در جلسات کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

- تجهيز دفاتر و انتقال حوزه مدیریت پروژه سبزه میدان در محل پروژه جهت تسریع امور

- تجهيز دفتر نمایندگان محترم شورای شهر در کمیته راهبردی در محل پروژه

اهم برنامه هاي آتي

- ادامه مطالعات اولیه ترافیک و تردد تقاطع جهت دستیابی به شاخص عملکرد جریان در محدوده طرح و ارائه گزارش اولیه طرح تردد توسط مشاور رهیافت اندیشه فردا

- پيگيري انعقاد قرارداد شریک با مهندسین مشاور گروه ایجاد و نقشه های فاز یک

- انتخاب مشاور عامل کنترل پروژه

اقدامات انجام شده در حوزه تملک

- پیگیری امورات مربوط به تملک پلاکهای واقع در طرح که گزارش عملکرد آن طبق جداول گزارش شده است.

- پیگیری اخذ مجوز از مراجع مربوطه جهت فروش اوراق مشارکت توسط شهرداری

- پیگیری پرداخت بهای پلاکهای واقع در طرح از شرکت کهن دژ میلاد

وضعيت مراجعه مالكين

پلاك هایي كه مالكین تا كنون مراجعه ننموده اند 24%

پلاك هاي تشكیل پرونده شده 76 %

میزان مقرر در قرار داد بابت هزینه تملك

میزان ارسالي به شریك  728/948/598/025

میزان در دست ارسال تا ده روز آینده 121/051/401/975

نتیجه :

دربخش فنی شریک و شهرداری تاکنون به تعهدات خود عمل نمودند و تأخیر در برنامه زمانبندی مربوط ملاحظه نمی شود و در بخش تملکات نیز شهرداری به تعهدات خود تاکنون عمل نموده و انتظار دارد شرکت قبل از اتمام مهلت قانونی سه ماهه نسبت به پرداخت بهای پلاکهای ارزیابی شده اقدام نماید.

آقاي مهندس اميدي در جمع بندي موضوع گفتند: شهرداري از وضعيت موجود گزارش تحليلي كامل تدوين، و با امضاء شهردار محترم به شورا ارائه نمايند تا شورا با توجه به اين گزارش جلساتي را با مسئولين زيربط تشكيل داده تا نسبت به مشكلاتي كه نسبت به روند پيشرفت پروژه آسيب مي رساند بررسي شود.

ايشان در خصوص دستور دوم جلسه يادآور شدند : بر اساس بودجه سال 94 شهرداري پروژه هايي را بصورت مشاركتي در دستور كار خود قرار داده، اين پروژه ها همچون بودجه هاي نقدي جزء تعهدات شهرداري مي باشد و از شاخصهاي ارزيابي به شهرداري خواهد بود. باتوجه به عمل مثبت شهردار محترم در خصوص پروژه ها، به هر يك از مديران پروژه اي را تعريف كرده اند كه اين عمل در تحقق آنها تسريع خواهد بخشيد و قابل قدرداني است. با عنايت به اين مطلب همكاران عزيز شورا پيشنهاد دادند، در كنار مديران پروژه هاي شهرداري در قالب حمايت و نظارت پيگير موضوع قرار بگيرند. تا با رصد موضوع در تحقق و پيشرفت پروژه ها تسريع حاصل شود.

 

جلسه رأس ساعت 13:20 با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه پذيرفت.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1063