هشتمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/10/27
17/01/2016 01:19:11 ب.ظ

هشتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 21/10/1394 رأس ساعت 10 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با دعوت از مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني و معاونت محترمه حمل و نقل عمومي و ترافيك شهرداري و حضور اعضاي محترم كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


هشتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 21/10/1394 رأس ساعت 10 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با دعوت از مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني و معاونت محترمه حمل و نقل عمومي و ترافيك شهرداري و حضور اعضاي محترم كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض خيرمقدم به مدعوين محترم و خداقوت به اعضاي محترم كميسيون شروع سپس ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را پيرامون موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسـه :

1- بررسي نامه شماره 47488/1/94/ص مورخه 17/10/1394 شهرداري زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4862 مورخه 17/10/94 مبني بر معرفي يك نفر از اعضاي محترم بعنوان نماينده شوراي اسلامي شهر زنجان در كميته راهبردي ساماندهي مشاغل مزاحم شهري مطرح و پس از بحث و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم با معرفي آقاي رزاق محمدي به اتفاق آراء موافقت گرديد.

دستور كار دوّم جلسـه :

2- بررسي نامه شماره 5694/94/م د مورخه 19/10/1394 شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 4900 مورخه 20/10/1394 مبني بر درخواست اختصاص مسير ويژه دوچرخه حدفاصل زنجان تا محل شركت ياد شده براي اياب و ذهاب كاركنان شركت با دوچرخه مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر با ايجاد مسير ويژه دوچرخه از مبدأ ميدان آزادي تا محل شركت ترانسفورماتور موافقت گرديد.

دستور كار سوّم جلسـه :

3- گزارش مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني

جناب آقاي ميرابي گزارشي از وضعيت فعلي سازمان و اقدامات انجام شده در زمينه نوسازي و توسعه ناوگان تاكسيراني و وجود مشكلات در رابطه با عدم ارائه تسهيلات بانكي و همكاري نكردن شركت هاي خودروسازي و نبود يك برنامه مدون در اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري و سازمان نظارت و مديريت سوخت كشور در اين زمينه اشاره نموده و گفتند : 700  دستگاه

تاكسي در حال حاضر نياز به نوسازي دارد و براي سال آينده 600 دستگاه ديگر نيز به آن اضافه خواهد شد. لذا موضوع نوسازي ناوگان از موضوعات جدي سازمان تاكسيراني مي باشد و باتوجه به اينكه از منابع كشوري قطع اميد شده لذا بايد از منابع استاني در اين خصوص پيگيري جدي شود تا روند نوسازي و توسعه ناوگان ادامه داشته باشد و باتوجه به نرم كشوري براي هر 125 نفر شهروند نياز به يك دستگاه تاكسي مي باشد. بنابراين براي رسيدن به نرم كشور بايد 800 دستگاه تاكسي جديد به ناوگان اضافه شود. و راجع به درآمد تاكسيرانان نيز گفتند فقط  از تاكسيرانان از درآمد مناسبي برخوردارند الباقي با مشكل مواجه مي باشند.

پس از اتمام صحبتهاي مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني اعضاي محترم كميسيون سؤالات خود را پيرامون موضوع بحث مطرح، معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري و مدير عامل محترم تاكسيراني پاسخهايي را ارائه نمودند.

نهايتاً پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد :

1- رئيس محترمه كميسيون حمل و نقل عمومي و ترافيك و خدمات شهري موضوع ارائه تسهيلات بانكي براي نوسازي تاكسيهاي فرسوده را پيگيري نمايد.

2- معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري و مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني نسبت به مهندسي خطوط تاكسيراني و اختصاص تاكسي به تعداد مورد نياز بدواً در خطوط اصلي و سپس در همه خطوط در اسرع وقت اقدام و از تجربه ساير مراكز استانها در اين زمينه استفاده نمايند.

3- مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني برنامه ريزيهاي لازم را در زمينه ايجاد درآمد پايدار و آرامش رواني براي تاكسيرانان در اسرع وقت تهيه و به كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري ارائه نمايد.

4 – براي ايستگاه هاي تاكسي و اتوبوس با تملك ملك هاي واقع شده در مجاور ايستگاه ها پهلوگاه و با پوشاندن روي جوي هاي آب مجاور ايستگاه ها نسبت به تعريض ايستگاه ها اقدام شود.

5- مقرر گرديد معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك براي انجام اصلاح هندسي ايستگاه هاي تاكسي و اتوبوس در بودجه سال 1395 پيش بيني اعتبار نمايد.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2030