بازديد اعضاي كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري از سازمان آتش نشاني

1394/11/07
27/01/2016 12:15:54 ب.ظ

اعضاي كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان از سازمان آتش نشاني و امور ايمني شهرداري زنجان بازديد كردند.


اعضاي كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان از سازمان آتش نشاني و امور ايمني شهرداري زنجان بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در اين ديدار رياست و اعضاي كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري ضمن بازديد از فعاليت هاي آتش نشانان شاغل در اين مجموعه خواستار رسيگي به وضعيت رفاهي كاركنان و نوسازي تجهيزات و ماشين آلات سازمان شدند.

همچنين مقرر گرديد تهيه و خريد كليه ملزومات مورد نياز سازمان بررسي و در بودجه سال آينده لحاظ گردد.

شايان ذكر است در اين مراسم ، علي محمدي مدير عامل سازمان آتش نشاني و امور ايمني شهرداري زنجان گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي اين سازمان بيان نمود.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2707