نهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/11/12
01/02/2016 10:42:01 ق.ظ

نهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري


نهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 28/10/1394 رأس ساعت 12:30 به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از رئيس محترم اداره زيباسازي شهرداري تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض خيرمقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم در زمينه موضوعات مطروحه را خواستار شدند، و فرمودند اداره زيباسازي شهرداري زنجان نسبت به ساير شهرهاي همسطح عقب مي باشد بنابراين اداره زيباسازي بايد برنامه ريزيهاي مضاعفي داشته باشد تا كاستي هاي گذشته را جبران نمايد. و خواستار اجراي تبليغات محيطي و همچنين شاخص سازي برنامه ها به ترتيب اولويت ها شدند. و در ادامه از جناب آقاي مهندس عسگري خواستند گزارش عملكرد حوزه متبوع خويش را به اعضاي محترم كميسيون ارائه نمايند.

رئيس محترم اداره زيباسازي بدواً در زمينه سوابق اداره زيباسازي توضيحاتي را ارائه سپس در خصوص برنامه هاي در دست اقدام از جمله توليد تابلوها، استندها و جانمايي آنها براي انجام تبليغات انتخابات پيش رو و نيازسنجي بر اساس مطالعات  مشاور همچنين المانهاي نصب شده و المانهايي كه قرار است در آينده نصب شوند و تهيه پكيج براي كانديداهاي محترم جهت اطلاع و اجراي مقررات و ضوابط در تبليغات انتخابات و برنامه هاي آينده اداره ياد شده به سمع و نظر اعضاي محترم و محترمه كميسيون ارائه فرمودند در ادامه اعضاي محترم سؤالات خود را پيرامون موضوع جلسه مطرح و ايشان نيز پاسخ هاي لازم را بيان نمودند. در ادامه جناب آقاي راشاد پيشنهاد دادند : 1- محل نصب تابلوها را روي نقشه شهر زنجان مشخص نمايند. 2- موضوع تبليغات انتخابات از طريق تلويزيونهاي ثابت و سيار شهري از طريق كميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي و حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري از مراجع ذيربط پيگيري شود پس از ايشان جناب آقاي مهندس محمدي پيشنهاداتي را 1- در رابطه با فعال سازي كميته زيباسازي بصورت داخلي و با استفاده از كارشناسان مرتبط، 2- تنديس ها و المانهايي كه تهيه مي شود قبلاً طرح به همراه امضاء اشخاص كه طرح آن را تأييد نمودند و پشتوانه علمي و محل نصب آن را بصورت كامل و جامع براي بررسي نهايي به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايند و پس از تأييد نهايي اقدام شود. (طرحها تأييد داشته باشد) و در خصوص جانمايي المانها در بلوار خيابان شيخ اشراق انتقاداتي مطرح نمودند.

سپس جناب آقاي دكتردويران رئيس محترم كميسيون شهرسازي و معماري خواستار فعال نمودن كميته زيباسازي بر اساس

آيين نامه اجرايي آن شدند.

كه نهايتاً پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في ما بين اعضاي محترم و محترمه كميسيون تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:

1- كميته زيباسازي توسط شهرداري (بصورت داخلي) بر اساس آيين نامه اجرايي مرتبط فعال شود و هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه و صورتجلسات بصورت منظم به شوراي اسلامي شهر زنجان ارسال شود.

2- برنامه دو ماهه آخر سال اداره زيباسازي به شوراي اسلامي شهر زنجان در اسرع وقت ارسال شود.

3- تبليغات محيطي در سطح شهر اجرايي شود.

4- فراخوان المان غواصان در اسرع وقت اجرا شود.

5- نورپردازي بازار زنجان در اسرع وقت اقدام گردد.

6- جلسات منظم با هنرمندان مجسمه ساز، نقاش، طراح و غيره ... شهر زنجان براي استفاده از طرحها و ايده هاي پيشنهادي ايشان برگزار شود.

7- راسته جگركي هاي پايين نورپردازي و بهسازي شود.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2042