دوازدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1394/12/25
15/03/2016 09:02:35 ق.ظ

دوازدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري


دوازدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 12/11/1394 ساعت 12:30ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترم راهور و معاونت محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري و با دستور كار بررسي وضعيت ترافيكي شهر زنجان در ايام پاياني سال در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم و همچنين عرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص دستور كار جلسه خواستار و معضل ترافيكي شهر زنجان را نبود پاركينگ بتعداد مورد نياز، عدم آموزش فرهنگ ترافيك، توقف وانت بارها و كاميونت ها براي تخليه بار در مقابل فروشگاه ها در ايام پيك ترافيك و تردد سواريهاي تك سرنشين در هسته مركزي شهر برشمردند.

سپس جناب آقاي دكتر صفارزاده مشاور محترم ترافيك معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري توضيحاتي را پيرامون رزومه كاري خود و راهكارهايي را در زمينه بهبود وضعيت حمل و نقل شهري به سمع و نظر اعضاي محترم كميسيون رساندند و در ادامه اعضاي محترم كميسيون نيز نظرات و ديدگاههايشان را در رابطه با وضعيت ترافيكي شهر زنجان به تفصيل بيان و انتقاداتي را پيرامون اشغال ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي توسط خودروهاي شخصي و عدم مديريت صحيح ترافيك شهر توسط راهور مطرح فرمودند.

پس از اتمام صحبتهاي اعضاي محترم كميسيون جناب سرهنگ آفريدون معاونت محترم راهور متولي اجرايي مقررات ترافيكي را راهنمايي و رانندگي ولي مقوله آموزش فرهنگ ترافيك را ساير دستگاههاي مرتبط دانسته و فعاليت مسافربرهاي شخصي غيرمجاز را يكي از دغدغه هاي اصلي پليس اعلام و افزودند از ابتداي سال جاري تاكنون 90 هزار مسافربر شخصي اعمال قانون و تعداد 800 هزار دستگاه نيز در پاركينگ متوقف شده است و قانون بيش از اين اجازه برخورد به پليس در اين زمينه را نداده است و دليل اصلي فعاليت مسافربرها را نبود كار و همچنين فعاليت پاره وقت كارمندان اشاره نموده و گفتند در اين ارتباط چند تن از همكارانشان به دادگاه احضار شده اند و ايشان نيز معضلات اصلي ترافيك را در سطح شهر زنجان نبود پاركينگ هاي عمومي و پل هاي عابر پياده در جوار مناطق تجاري، سدمعبر و كم كاري شهرداري در زمينه مهندسي ترافيك برشمردند و پيشنهاداتي را بشرح ذيل مطرح فرمودند :

دوازدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 12/11/1394 ساعت 12:30ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترم راهور و معاونت محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري و با دستور كار بررسي وضعيت ترافيكي شهر زنجان در ايام پاياني سال در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم و همچنين عرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص دستور كار جلسه خواستار و معضل ترافيكي شهر زنجان را نبود پاركينگ بتعداد مورد نياز، عدم آموزش فرهنگ ترافيك، توقف وانت بارها و كاميونت ها براي تخليه بار در مقابل فروشگاه ها در ايام پيك ترافيك و تردد سواريهاي تك سرنشين در هسته مركزي شهر برشمردند.

سپس جناب آقاي دكتر صفارزاده مشاور محترم ترافيك معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري توضيحاتي را پيرامون رزومه كاري خود و راهكارهايي را در زمينه بهبود وضعيت حمل و نقل شهري به سمع و نظر اعضاي محترم كميسيون رساندند و در ادامه اعضاي محترم كميسيون نيز نظرات و ديدگاههايشان را در رابطه با وضعيت ترافيكي شهر زنجان به تفصيل بيان و انتقاداتي را پيرامون اشغال ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي توسط خودروهاي شخصي و عدم مديريت صحيح ترافيك شهر توسط راهور مطرح فرمودند.

پس از اتمام صحبتهاي اعضاي محترم كميسيون جناب سرهنگ آفريدون معاونت محترم راهور متولي اجرايي مقررات ترافيكي را راهنمايي و رانندگي ولي مقوله آموزش فرهنگ ترافيك را ساير دستگاههاي مرتبط دانسته و فعاليت مسافربرهاي شخصي غيرمجاز را يكي از دغدغه هاي اصلي پليس اعلام و افزودند از ابتداي سال جاري تاكنون 90 هزار مسافربر شخصي اعمال قانون و تعداد 800 هزار دستگاه نيز در پاركينگ متوقف شده است و قانون بيش از اين اجازه برخورد به پليس در اين زمينه را نداده است و دليل اصلي فعاليت مسافربرها را نبود كار و همچنين فعاليت پاره وقت كارمندان اشاره نموده و گفتند در اين ارتباط چند تن از همكارانشان به دادگاه احضار شده اند و ايشان نيز معضلات اصلي ترافيك را در سطح شهر زنجان نبود پاركينگ هاي عمومي و پل هاي عابر پياده در جوار مناطق تجاري، سدمعبر و كم كاري شهرداري در زمينه مهندسي ترافيك برشمردند و پيشنهاداتي را بشرح ذيل مطرح فرمودند :

1- براي فائق آمدن به مشكلات ترافيكي شهر بدواً بايد همه دستگاه هاي متولي همكاري همه جانبه و مستمري داشته باشند.

2- نصب سيستم هاي كنترل هوشمند ترافيك در سطح شهر براي مديريت ترافيك

3- نصب پل براي تردد عابرين پياده

در ادامه جلسه سركار خانم شاددل نيز گزارشي از برنامه هاي در دست اقدام شهرداري در خصوص بهبود وضعيت ترافيكي شهر و همچنين آماده سازي ناوگان حمل و نقل عمومي براي تسهيل در سفرهاي درون شهري و شروع عمليات اجرايي احداث پاركينگ ها پيش بيني شده از اوايل سال آينده توضيحات كامل و جامعي را ارائه نمودند.

نهايتاً پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم كميسيون پيرامون موضوع جلسه تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:

1- شهرداري با آماده سازي بسترهاي لازم و اطلاع رساني كامل نسبت به جذب سرمايه گذار در خصوص احداث پاركينگ هاي عمومي توسط بخش خصوصي در مناطق مورد نياز از طريق خريد و يا تهاتر اقدام نمايد.

2- راهنمايي و رانندگي نسبت به مديريت ترافيك خصوصاً در ايام پاياني سال بر اساس شرح وظايف قانوني خود براي تسهيل در بهبود تردد در سطح شهر اقدام نمايد.

3- معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري و راهور با هماهنگي كامل نسبت به نصب و تنظيف علائم ترافيكي، خط كشي معابر شهري تا 20 اسفند ماه اقدام نمايد.

4- شهرداري از 15 اسفند ماه هيچگونه مجوزي براي حفاري در سطح شهر صادر ننمايد.

5- معاونت محترم راهور از تردد كاميون در سطح شهر اكيداً ممانعت نمايد.

6- معاونت محترم راهور- معاونت محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري برنامه هاي خود را براي مديريت ترافيك شهر در مقطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي بررسي و اتخاذ تدابير لازم به شوراي اسلامي شهر زنجان بصورت مكتوب و به همراه نظريه كارشناسي ارائه نمايند.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2065