پشتيباني از افزايش كيفيت خدمات رساني به شهروندان از رويكردهاي كليدي شوراي چهارم شهر زنجان است

1395/01/09
28/03/2016 05:16:06 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: پشتيباني از افزايش كيفيت خدمات رساني به شهروندان در تمامي عرصه ها از رويكردهاي كليدي و مهم شوراي چهارم شهر زنجان است.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: پشتيباني از افزايش كيفيت خدمات رساني به شهروندان در تمامي عرصه ها از رويكردهاي كليدي و مهم شوراي چهارم شهر زنجان است.

سعيد اميدي در حاشيه بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان از كيوسك خدمات الكترونيكي بانك شهر در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان افزود: مجموعه مديريت شهري به دنبال افزايش و كيفيت خدمات به شهروندان بوده و نقش شهرداري ها در اين خصوص بصورت مستقيم و در موارد ديگر به صورت غير مستقيم مي باشد.

وي با بيان اينكه پشتيباني از بانك هاي ارائه دهنده خدمات نوين و به روز از مصاديق اين وظايف مي باشد ، تصريح كرد: مجموعه مديريت شهري از استقرار كيوسك خدمات الكترونيكي بانك شهر در مركز شهر كه مهمترين محل تردد شهروندان و مسافران مي باشد ، پشتيباني لازم را داشته و خدمات ارائه شده به مراجعان توسط اين بانك را قابل تقدير مي داند.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان افزود: افتتاح حساب و صدور كارت هاي هديه به صورت آني از جمله خدماتي است كه رضايت شهروندان و مسافران را به ويژه در ايام خاص مانند ايام نوروز به دنبال خواهد داشت.

اميدي اظهار داشت: اميدواريم  اين خدمات به صورت مشابه و حتي بهتر توسط ديگر بانك ها نيز براي شهروندان ارائه گردد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2995